Välj giftfri paprika och vindruva!

Allt fler giftiga kemikalier sprids som bekämpningsmedel över åkrar och fält i Europa. Den ökade användningen av bekämpningsmedel drabbar inte minst bönder och lantarbetare hårt. En WHO-studie från 1990 visade att 25 miljoner arbetare förgiftades årligen och att tio procent av alla dödsfall i samband med jordbruksarbete orsakades av bekämpningsmedel. Naturskyddsföreningen har den senaste tiden […]

Läs mer

Sanningen om vargen!

Vi har lyssnat på politikers anföranden i riksdagen om Rovdjurspropositionen och vi förstår att okunskapen är stor om våra stora rovdjurs svåra situation. Som väntat gick Erlandssons/Eks proposition igenom med hjälp av Sverigedemokraterna och nu håller Naturvårdsverket på att förbereda för licensjakten i februari. Det återstår att se hur EU-kommissionen kommer att agera – ett […]

Läs mer

Den kostsamma kärnkraften!

Redan idag är svenska kärnkraftverk olönsamma trots att de ligger på låg tekniknivå. Professor Tomas Kåberger vid Chalmers skriver i en debattartikel i Dagens industri att Oskarshamns kärnkraftverks självkostnadspris på sin elproduktion ligger högre än terminspriserna på el de närmaste åren. Kåberger konstaterar att kärnkraft inte är lönsamt och att bland annat försäkri…ngskostnaderna idag faller […]

Läs mer

Konfrontation i rovdjursfrågan!

Konfrontation i rovdjursfrågan! Regeringen väljer konfrontation istället för samarbete i rovdjursfrågan. Efter det att riksdagen röstade igenom regeringens rovdjursproposition uteblir Vargkommitténs förslag som hade möjlighet att skapa enighet i den infekterade vargfrågan. Vargkommittén föreslog bland annat stärkta skadeförebyggande åtgärder, ökad ersättning vid skada och förenklad skyddsjakt. Miljörörelsen och merparten av de berörda organisationerna var i […]

Läs mer

Låt vargarna och de andra rovdjuren leva!

Riksdagen har fattat ett beslut om hur de stora rovdjuren i Sverige ska behandlas. Ett beslut som Naturskyddsföreningen anser är fullständigt oacceptabelt. Riksdagens beslut kan innebära jakt på mer än hundra vargar.  Foto:    Thinkstockphoto När det gäller hanteringen av vargen i Sverige, den mest utsatta och hotade arten, har Naturskyddsföreningen redan för några år sedan, tillsammans […]

Läs mer

De vill att vi ska äta kött – men inte importera

Jan Eksvärd, LRF, Jan Thorén, LRF, Mikael Dilén, Diléns Saluhall, och Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen, berättar varför konsumenter ska välja svenskt kött.   Fotograf: Annika Wilhelmson De vill att vi ska äta kött – men inte importera Att köttkonsumtionen måste minska för miljöns skull är ett vanligt råd. Men LRF och Naturskyddsföreningen tycker att debatten om […]

Läs mer

Förbjudna bekämpningsmedel bakom billig ananas och mango

Naturskyddsföreningen och Swedwatch presenterar idag en rapport om verkligheten bakom den billiga ananasen från Costa Rica som vi möter i butikerna. 8 december 2013 Pressmeddelande Jordbruk och mat, Miljögifter – Innan ananasplantan sätts ned i jorden doppas den i kemiska bekämpningsmedel. En arbetare kan sätta uppemot 10 000 plantor varje dag och komma i kontakt med gifterna […]

Läs mer

Naturglimtar i november

Vacker eftermiddag med klarblå himmel och plus 4 grader. Tänkte göra en skogsvandring norr om staden. Ingen snö i staden men ca 1mil norr därom upptäckte jag ett vitt landskap med ca 3 cm snö. Vandrade längs den bommade bilvägen ner mot Lundbosjön. Älg och rävspår upptäcktes snart tvärs över vägen. Nere vid stugområden vid […]

Läs mer