Motion till Riksstämman 2014

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs Län stöttar sina kretsar genom en motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2014 ang. återbäringen. Det var på initiativ från bla. Söderhamns krets som nu Länsförbundet i Gävleborg skickar in en motion ang. kraftigt höjd återbäring och en differentierad återbäring till kretsar i glesbygd. En krets med ca 150 medlemmar får en återbäring på 2250 […]

Läs mer

Vi gör det inte lätt för barnen

Dagliga eller åtminstone regelbundna naturvistelser har visat sig vara oerhört värdefullt för inlärning, hälsa och välbefinnande. Trots det ser politikerna gärna mellan fingrarna och låter  näringen bygga nytt i stadsnära naturområden. Som om det inte räckte med att barn och ungdomar idag har sämre framtidsutsikter än vad någon generation tidigare haft när det gäller kommande […]

Läs mer

Sommarens förebud

  När ljuset kommer tillbaka vaknar fåglarna till liv. Det är lika intressant och fascinerande att varje år möta vårens ankomst genom att lyssna på fåglarnas aktivitet. Först kommer talgoxen (i år redan den 6/1)med sitt karaktäristiska ”tiitjo-tiitjo”. .Sedan brukar blåmesen (i år den 20/1) fylla upp med sitt fina ”tsi-tsi-sirrrr”. Därefter kommer vanligtvis grönfinken […]

Läs mer

Sex bra saker du kan göra för skogen

Det är dags att lyfta skogens alla värden och röja om i skogspolitiken. Vi vill ha ett skogsbruk som ger upplevelser, varor, trä och biobränsle och som också är varsamt och långsiktigt hållbart. Vi vill ha skog som räcker till skogens alla värden, också upplevelser och njutning. Det är dags att lyfta skogens alla värden […]

Läs mer

Välj giftfri paprika och vindruva!

Allt fler giftiga kemikalier sprids som bekämpningsmedel över åkrar och fält i Europa. Den ökade användningen av bekämpningsmedel drabbar inte minst bönder och lantarbetare hårt. En WHO-studie från 1990 visade att 25 miljoner arbetare förgiftades årligen och att tio procent av alla dödsfall i samband med jordbruksarbete orsakades av bekämpningsmedel. Naturskyddsföreningen har den senaste tiden […]

Läs mer

Sanningen om vargen!

Vi har lyssnat på politikers anföranden i riksdagen om Rovdjurspropositionen och vi förstår att okunskapen är stor om våra stora rovdjurs svåra situation. Som väntat gick Erlandssons/Eks proposition igenom med hjälp av Sverigedemokraterna och nu håller Naturvårdsverket på att förbereda för licensjakten i februari. Det återstår att se hur EU-kommissionen kommer att agera – ett […]

Läs mer

Den kostsamma kärnkraften!

Redan idag är svenska kärnkraftverk olönsamma trots att de ligger på låg tekniknivå. Professor Tomas Kåberger vid Chalmers skriver i en debattartikel i Dagens industri att Oskarshamns kärnkraftverks självkostnadspris på sin elproduktion ligger högre än terminspriserna på el de närmaste åren. Kåberger konstaterar att kärnkraft inte är lönsamt och att bland annat försäkri…ngskostnaderna idag faller […]

Läs mer