Bra Miljöval stödjer vattenprojekt i Ockelbo

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval finansierar miljö- och energieffektiviseringsprojekt runt om i Sverige. De har precis godkänt ett projekt i Kölsjöån i Ockelbo kommun. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt i Kölsjöån (även det finansierat av Bra Miljöval), med syfte att fullfölja den maskinella biotoprestaurering av vattendragets nedersta 3 km, Byströmmen, som påbörjades 2017. Hela […]

Läs mer

Nominera och motionera!

Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i länet – välkomna att dela dem med föreningen! Alla kretsar, länsförbund och enskilda medlemmar får nominera och motionera. Nationellt/riks Ge förslag till Naturskyddsföreningens riksstyrelse senast 31 jan till valberedningen@naturskyddsforeningen.se Läs mer: https://valberedningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/nominera-till-riksstyrelsen/ Ge förslag till utskottsordföranden och vice ordf. på riksstämman i […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur, utgivning 9 feb

Ur innehållet: kallelse till länsstämmor och kretsårsmöten sökes: kassörer, motioner och förslag på miljöpristagare stor aktion för Ore Skogsrike en vass ledare rapporter från lyckade medlemskonferenser, tankesmedja friluftsliv och Vi som bor här läget för fossilfria drivmedel i Gävle-Dala påverka havsplanerna 8/3 Gävle val-workshop 7/4 Delsbo ny fart på Skogs- och Handla miljövänligt-grupper tack vare […]

Läs mer

Tankesmedja friluftsliv Gävleborg

Under dagen hölls bl a presentationer om Wild Sweden (Marcus Eldh), Färnebofjärdens Nationalpark och Naturkraft Gästrikland. Det var livliga diskussioner och trevliga utbyten. Presentationer m.m. från tankesmedjan i Gysinge: http://web05.lansstyrelsen.se/orisx/till_deltagare. zip Det finns möjlighet för att komma med förslag och åsikter om vilka arbetsinsatser, inom ramen för ”Gröna Jobb”, som skulle kunna vara till nytta […]

Läs mer

Nyhetbrev Gävle-Dala, jan-feb

God fortsättning på 2018! Nu är det full fart på Naturskyddsföreningen Gävle-Dalas reg. kansli efter julledighet och sjukskrivning. Nu ska alla härliga aktiviteter igång. Här kommer årets första nyhetsbrev. Det handlar om vattenträffar, reg. livsmedelsstrategi, grön ekonomi, skogsföreläsning med Sebastian Kirppu, nystart av kretsar, Natursnokar, film- och bildvisningar, vinterfågelräkning, miljöpriser och mycket annat. Trevlig läsning! […]

Läs mer

Vi som bor här

Tänkvärd, rolig och allvarlig kväll i Hofors där Barbro Risberg fick berätta om inventeringar och lokala segrar under hennes 40(!) år som ordförande i Naturskyddsföreningen. Imponerande! På bilden syntes bland annat Kerstin Ekman – också en förebild. I Bollnäs var Thomas Tidholm gäst på scenen och kretsen hade ordnat en fin utställning i foajén. Trevliga kvällar!

Läs mer