Nytt e-nyhetsbrev

Om det nya reg. kansliet Gävle-Dala, klimatturné med Svante Axelsson, Pol till pol-projektet, massor om rovdjur, svar på tal om ekologiskt och svält, berguvar & kungsörnar, rapporter från Ny skogspolitik, Miljötinget m.m. samt värvning, motioner och miljöpriser. Och en hel del kretsaktiviteter. Trevlig läsning! Jul e-brev Gavle-Dala 19 dec 2014

Läs mer

Ekologiskt jordbruk är nödvändigt!

Några forskare på SLU i Uppsala har i höst ifrågasatt ekologisk odling och menar att odlingen bl a bidrar till svält i världen och sämre miljö. Forskarna har från flera håll blivit hårt bemötta t ex av Naturskyddsföreningen. Vi menar att ekologisk odling inte bidrar till svält. Teoretiskt skulle den mat som produceras idag kunna […]

Läs mer

Viltextra Nr 2

Ett nytt nummer av Viltextra från länsstyrelsen har kommit. Där står bla om: Nya mål för antalet rovdjur i länet. Färre skador på tallungskog. Ingen licensjakt på varg i Gävleborgs län denna vinter. Omfattande skadegörelse på skarvkolonier i Gävleborg. Och lite mer…. Viltextra hittar du här!      

Läs mer