Komplettera dina medlemsuppgifter med familj och e-post

Hej medlem! Naturskyddsföreningen Gävle-Dala har gått miste om familjemedlemmar för att vi saknar vissa uppgifter i registret. Nu vill vi ha din hjälp! Gå in på https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera och registrera din familj (och gärna din e-post). Du får boken Ägodela som tack! Hela familjen kan vara medlemmar för 1 kr/dag! Enskild medlem 295 kr/år, familj 365 […]

Läs mer

Nationalpark på Hornslandet – en möjlighet för Hudiksvall

Skrivelse till Hudiksvalls kommunstyrelse. För kännedom till Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Strax innan jul presenterade Skogsutredningen (SOU 2020:73) sitt slutbetänkande. Bland bortåt 50 förslag finns ett om att ombilda fyra ekoparker till framtida nationalparker. En av dessa är Hornslandets ekopark i Hudiksvalls kommun. ”Skyddad natur kan bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom […]

Läs mer

Politisk påverkan för naturen

Politisk påverkan för naturen Många brister finns i tillämpningen av Miljöbalken och i handläggningen av ärenden enligt Förvaltningslagen. Här har Naturskyddsföreningen en stor potential att påverka samhället. Vi kan föra naturens talan! Powerpoint-presentation av Karl-Axel Reimer och MaryAnn Fargo med många exempel på fall och domar. God politisk påverkan_nationell En mycket kort sammanfattning: Hur kan […]

Läs mer