Kretskonferensen: Engagemang som ger genklang!

Vi samlades på Sandbacka Park i Sandviken en strålande vacker vinterdag. Kristina Keyzer från Mälardalens reg. kansli, som ledde dagen, började med en föreläsning om engagemang och drivkraft – som ett resultat av motivation och värderingar. – Yttre drivkrafter är t ex pengar, förklarade Kristina. De begränsar oss ofta om inte uppgiften är enkel. Inom den ideella […]

Läs mer

Stötta berguvarna i Gävleborg

Naturskyddsföreningen Gävleborg är stolta faddrar till berguvarna i länet och ger ett litet bidrag till mat varje år. Läget är att två par har producerat tre ungar var årligen, medan fyra par envist trilskas med att låta bli trots bästa tänkbara möjligheter. Projektet har pågått sedan 1977, snart 40-årsjubileum. Sedan starten har Berguv Nord placerat ut  1 […]

Läs mer

Skydda skogen vid Söderfors

Skogsguppen i Gävleborg begär nyckelbiotopsinventering av en avverkningsanmäld skog i nedre Dalälven, Söderfors i Tierps kommun. Skogen har lövrika partier med grov asp och björk som passar vitryggig hackspett. Här finns till exempel jättesvampmal (NT), veckticka (NT) och kandelabersvamp (NT), arter som indikerar skyddsvärda aspskogsbestånd med konstant hög luftfuktighet. Vi fann även lukttofsskivlingen som är sällsynt […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Kommer i din brevlåda 25 nov, men nu kan du läsa medlemstidningen här. Innehåller erbjudande om föreläsning äng och hage, överklagande av vargjakten, biosfärkandidat Voxnadalen, full fart på skogsarbetet i Gävleborg, rapport Miljövänliga Veckan, slåtterträff 11/2, fladdermöss, fortbildning med solexperiment, omställningskonferens, miljömålsavtal, rapport konferens Storslagna fjäll, Sveriges användning av bekämpningsmedel, skogsträff Dalarna 30/11, rapport Venjans Skogsrike, Dalaträff med […]

Läs mer

Vi överklagar vargjakten!

Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen Gävleborg överklagar Länsstyrelsen beslut 2016-09-29 om licensjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslutet bör upphävas därför att: * ett genomförande av detta beslut, och av de beslut om licensjakt efter varg som samtidigt fattats av länsstyrelserna i Värmlands län och Örebro län respektive Dalarnas län, skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för […]

Läs mer