Sommarhälsning och e-nyhetsbrev Havs- och sötvattensgruppen

Hej alla vattenvänner! De märkliga tiderna är ännu inte över, men sommaren kom likväl. Här kommer en liten sommarhälsning och sommarläsning. Det här blir det sista elektroniska nyhetsbrevet från mig. Nu kommer istället Tommy Stenergard axla ansvaret som samordnare för gruppen. Ni kan läsa mer om det i nyhetsbrevet. Önskar er en fortsatt skön sommar […]

Läs mer

Låt hanteringen av coronakrisen bidra till att nå klimatmål och gynna biologisk mångfald

Sverige och världen står mitt i flera kriser. Dels den akuta pandemin med påföljande ekonomisk kris, dels pågående, akuta och långsiktiga kriser för såväl klimat som biologisk mångfald – kriser som gör våra samhällen mycket sårbara. För att möta de konsekvenser som följer i pandemins spår presenteras nu i snabb takt politiska beslut om stödpaket […]

Läs mer

Så kan kommunen rädda bina

En tredjedel av våra vilda biarter i Sverige är på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom ungefär en tredjedel av vår mat pollineras av bin och andra insekter.  Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommunen att rädda våra vilda trädgårdsmästare. En anledning till att pollinerande insekter minskar till antal är bristen på mat […]

Läs mer

Överklagan skyddsjakt björn – ändrat jaktområde

Naturskyddsföreningen Gävleborgs samlade bedömning är att skyddsjakt på björn på två nya fastigheter inte kan medges då underlagen för störningen på nu angiven fastighet inte är väl dokumenterade. Därtill har björnarna nu avvikit från det ursprungliga skyddsjaktområdet vilket påvisar en effekt av annan lämplig lösning och denna metod bör således upprepas om det anses nödvändigt. […]

Läs mer

Debattartikel Sveaskogs ekoparker

Se potentialen i fler stora orörda skogar i södra Sverige För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent av våra skogar, ängs- och hagmarker, kuster, fjäll och andra naturtyper. När det gäller skogen har vi nått drygt halvvägs, men resultatet är ojämnt fördelat. I södra Sverige är mindre än fyra procent […]

Läs mer