Handlingar länsstämman 2018, inkl protokoll

Protokoll lansstamma Gavleborg Delsbo 7 april 2018 Inbjudan länsstämma och valworkshop Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2018 Valberedningens förslag Propositioner – inga Motion gratis medlemskap Dock inkommen för sent så inget beslut kan tas på länsstämman. Stadgar 2014-05-11 Uppdaterad 9 april

Läs mer