Nyhetsbrev mars-maj

Nyhetsbrev mars-maj 2019 Aktiviteter 1 och 3 mars Vasalöpare för snön åker som snöänglar https://www.facebook.com/vasalopareforsnon/ och http://alturl.com/hotat 10 mars Rovdjursmöte för Gävleborgs rovdjursnätverk i Gävle. https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/rovdjurstraff-gavleborg Nya intresserade kan anmäla sig för att delta https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/rovdjur/ 11 mars Föreläsning Klimatet och omställningen Falun https://falun.naturskyddsforeningen.se/2019/02/02/klimatet-och-omstallningen-forelasning-11-3/ 13 mars Föreläsning Klimatet och omställningen Hudiksvall http://www.omstallninghudiksvall.se/ 15 mars utbildning Klimatinfo […]

Läs mer

Nytt nummer Gävle-Dala Natur 23 nov

Med bl a inbjudningar till vattenkonferens och vattengrupp i Gävleborg, kurs i hyggesfritt skogsbruk och klimatkonferens i Dalarna. Debattartiklar om Ore Skogsrike och strandskydd. Rapporter från Miljövänliga Veckan, reg. tankesmedja om friluftsliv, inspirationshelg på Tollare, länsordförandekonferens. Bok om tjäder och rapport om svämskoga, kretsaktiviteter m.m.

Läs mer

Bra Miljöval stödjer vattenprojekt i Ockelbo

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval finansierar miljö- och energieffektiviseringsprojekt runt om i Sverige. De har precis godkänt ett projekt i Kölsjöån i Ockelbo kommun. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt i Kölsjöån (även det finansierat av Bra Miljöval), med syfte att fullfölja den maskinella biotoprestaurering av vattendragets nedersta 3 km, Byströmmen, som påbörjades 2017. Hela […]

Läs mer

Nominera och motionera!

Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i länet – välkomna att dela dem med föreningen! Alla kretsar, länsförbund och enskilda medlemmar får nominera och motionera. Nationellt/riks Ge förslag till Naturskyddsföreningens riksstyrelse senast 31 jan till valberedningen@naturskyddsforeningen.se Läs mer: https://valberedningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/nominera-till-riksstyrelsen/ Ge förslag till utskottsordföranden och vice ordf. på riksstämman i […]

Läs mer

Nytt nyhetsbrev

Ur nyhetsbrevet som du hittar på https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/nyhetsbrevmedlemsblad/ Kalendarium läns & riks Aug 11-13 Kraftsamling skog Lima 12 Skogsinventering Lobonäs v. 33 Skogen som klassrum Gävle 17 Skogen som klassrum Avesta 19-20 Natursnoksledarkurs Kumla 21-22 Utb föreningskunskap Bollnäs 23-24 Utb föreningskunskap Sandviken 26 Studieresa Hamra nationalpark Ljusdal 27 Upptakt Miljövänliga Veckan Söderhamn 31 Styrelsemöte Gävleborg via […]

Läs mer

Flest nya naturskyddare i Dellenbygden

Grattis till Naturskyddsföreningen i Dellenbygden som hade störst medlemsökning förra året, en ökning med hela 14%! Även Österfärnebo-Hedesunda, Ljusdal, Hofors-Torsåker, Bollnäs och Voxnadalen ökade. Totalt hade Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5794  medlemmar under 2016. I hela landet hade Naturskyddsföreningen 226 000 medlemmar, en ökning med 2000 jämfört med 2015.

Läs mer

Ge vitryggig hackspett nya hem i Färnebofjärden

– Återskapa minst tjugofem lämpliga revir för vitryggig hackspett kring Färnebofjärden! uppmanar Naturskyddsföreningens länsförbund i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna. Lämpliga områden vid Färnebofjärdens nationalpark som uppfyller, eller med lämpliga åtgärder kan uppfylla, kriterierna för ett optimalt vitryggrevir presenteras i en ny rapport initierad av nämnda länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Läs hela rapporten: Rapport vitrygg Farnebofjarden […]

Läs mer

Avtal om miljömålsarbete med Länsstyrelsen

Naturskyddsföreningen Gävleborg har genom Stig Hammarsten, vice ordf, skrivit under en överenskommelse där vi beskriver hur vi ska arbeta för att bidra till att genomföra det åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen som Länsstyrelsen har fastställt. http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/sv/nyheter/2016/pages/lanets-kommuner-tecknade-miljooverenskommelser.aspx/ Idag har 16 organisationer skrivit under överenskommelser med Länsstyrelsen, däribland alla kommuner och Region Gävleborg. Hela åtgärdsprogrammet innehåller 67 åtgärder och […]

Läs mer

Delta i Vårkollen!

Vårkollen genomförs under 72 timmar under Valborgshelgen (29 april-1maj). Frågan i Vårkollen är: ”Hur långt har våren kommit hos dig?”. Det är enkelt. Gå ut i dina hemtrakter och observera: blomningsläget för tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg och lövsprickningsläget för björk Det är lika viktigt att få veta om blomningen/lövsprickningen: inte börjat än (inte börjat blomma; lövsprickning inte börjat) pågår (blommar; lövsprickning […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Massor av läsning: hjälp till i asylverksamheten, ge förslag på miljöpristagare, skriv en motion, gå på gruvföreläsning 10 feb i Gävle eller 11 feb i Falun. Anmäl dig till skogsträffar 14 feb i Gävle resp. 18 feb i Rättvik, Studiefrämjandets ledarutveckling, läns- och kretsstämmor (årsmöten) eller ordna en klädbytardag 16 april. Läs om elbilar, vargjakt, Naturkraft Gästrikland, […]

Läs mer