Gävle-Dala Natur med utgivning 20 nov

GDN nov-feb 2019 webb Här kan du bl a läsa om nästa stora klimatmanifestation 29 nov, skogskonferens i Mora 26 jan, nystart av Ljusdalskretsen 4 dec och ljusmanifestation för miljöförsvarare 10 dec. Rapporter från brandområdet i Ljusdal, skogskurs i Hamra, föreläsningsserie om elbilar & metaller och upptakten inför Miljövänliga Veckan. Ta en shoppingfri månad, skaffa […]

Läs mer

Gruvliga gruvplaner i Gävleborg

Ett kanadensiskt bolag vill söka guld, koppar och kobolt i Los. I Bricka utanför Delsbo finns planer på brytning av vanadin. Både länsstyrelsen och föreningen motsätter sig de planerna. Naturskyddsföreningen Gävleborg har beviljats projektmedel för att arbeta mot gruvexploatering i Vindfall utanför Sandviken. Det finns en handledning med tips vad man kan göra om det […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur e-nyhetsbrev

Seminarium om matsvinn, ängs- och hagmarker, Klädbytardagen, medborgarforskning om årstidsväxlingar (vårtecken nu), länsstämmor, skogskurs med Sebastian Kirppu, skogscirklar, aktiviteter för asylsökande, ledarutveckling med Studiefrämjandet, värvare till Hälsingland, gruvprotester, studieresa till brandområdet i Sala, fäbodkonferens, riksstämman, vindkraft, målbildsdag Gävleborg 2030, Miljövänliga Veckan och mycket mera. Nyhetsbrev Gävle-Dala april-juni 2016  

Läs mer

Gruvboomens baksida

Arne Müller, SVT-journalist och författare till böckerna Smutsiga miljarder och Norrlandsparadoxen, föreläste om gruvboomens baksida i Gävle och Falun. För 2-3 år sedan var optimismen i gruvbranschen och politiken enorm, men nu har många bolag gått i konkurs. Det är snabba skiftningar med råvarupriser som kan sexdubblas för att sedan rasa igen på bara några […]

Läs mer

Fler gruvplaner i Gävle

Fortsatta gruvplaner i Gävle. I september inleddes ytterligare borrningar i Sörtärnan utanför Gävle. Wiking Mineral meddelar i pressrelease att syftet är att kunna utföra en säkrare malmberäkning och bedömare menar att detta utgör det sista viktiga steget innan man kan få bearbetningskoncessionen beviljad. Naturskyddsföreningen menar att detta INTE är bra för området.

Läs mer

Studiecirklar om gruvor

Nu är det dags att prata gruvor i föreningen! Du som är intresserad av att lära dig mer om gruvproblematiken, diskutera gruvpolicy och planera för föreningens kommande arbete, bjuds in att starta upp en studiecirkel under våren. Västerbottens regionkansli samordnar cirklarna och bistår med underlag, kunskap och stöd. Nils Viklund på Västerbottenskansliet tar fram studiematerial […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar bearbetningskoncession

I juni fick Wiking Mineral bearbetningskoncession för en av de planerade Vindfalls-gruvorna väster om Storsjön. Naturskyddsföreningen har överklagat Bergsstatens beslut då det är synnerligen olämpligt med miljöfarlig verksamhet i anslutning till sjön. Storsjön är ett uppskattat fiskevatten och har bl a ett fint gös-bestånd. Runt sjön finns också en betydande mängd rödlistade arter. Ann Horn intervjuades för […]

Läs mer