Om oss

Naturskyddsföreningen Gävleborg
knyter samman natur- och miljöintresserade medlemmar inom länet, och skapar opinion i miljöfrågor.
Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra  viktigaste arbetsområden. Hos oss är det viktiga att det finns någon form av naturintresse och, eller miljöfrågor som engagerar.
Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar  lösningar samt påverkar politiker och allmänhet främst genom kretsarnas aktiva arbete.
Föreningen har 14 lokala kretsar över hela länet.
Naturskyddsföreningen är ideell och obunden.
Alla är välkomna!

Skänk en gåva, eller bli företagssponsor åt
Naturskyddsföreningen Gävleborg.
Pg 66 40 07-2 | 070-55 22 162