Debatt: Skydda våra stränder och skogar!

Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat och utarmning av biologisk mångfald. Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen redan idag och det kommer att bli värre om vi inte agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog.  […]

Läs mer

RATT-X för fossilfria transporter

Projektet RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län) ville bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030. Målgruppen var i första hand Gävleborgs små och medelstora företag. – Vi tittade på hela kedjan med råvaror, förädling, distribution, försäljning och användning av biogas, biodiesel och el för vägtransporter, berättar Karl Hillman, […]

Läs mer