Gävleborgs första digitala länsstämma genomförd

På grund av rådande omständigheter fick länsstämman genomföras digitalt. Den hölls under ledning av Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande i Nordanstigs kommun och Stina Lindblad från riksstyrelsen. Jenny Olsson omvaldes till länsordförande. Nya i styrelsen är Tommy Stenergard Hofors-Torsåker och suppleanten Jessica Edberg Gävle. I länsförbundets styrelse ingår också Jan Östlund, Gävle, Bernt Larsson, Nordanstig, Stig […]

Läs mer

Miljöpriset till Anders Ekholm

Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och miljöpris gick i år till Anders Ekholm som under lång tid aktivt arbetat för bevarande och skydd av våra stora rovdjur. På ett respektfullt och sakligt sätt har han presenterat vetenskaplig fakta för såväl naturvårdare som tjänstemän och jägare. Ambitiöst har han sammanställt rapporter och statistik både om lavskrikor och rovdjursskador. […]

Läs mer

Debattartikel Sveaskogs ekoparker

Fler stora orörda skogar en resurs för södra Sverige För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent av våra skogar, ängs- och hagmarker, kuster, fjäll och andra naturtyper. När det gäller skogen har vi nått drygt halvvägs, men resultatet är ojämnt fördelat. I södra Sverige är mindre än fyra procent av […]

Läs mer

Handlingar från länsstämman

Här läggs handlingarna ut efterhand: Inbjudan till stämman/program: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/lanstamma-2019-naturskyddsforeningen-i-gavleborg  Instruktioner Möte i Zoom Dagordning länsstämma Verksamhetsber 2019 NF Gavleborg Revisionsberättelse Årsredovisning Verksamhetsplan 2020 Valberedningens förslag 2020  Styrelsens förslag till nya stadgar: Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar ” Vad gäller de nya stadgarna som styrelsen föreslår så är de helt baserade på riksföreningens förslag, de […]

Läs mer

Cykelseminarium Hela Dalarna Cyklar 2.0

Varje satsad krona på cykling ger över 3 kr tillbaka. 2300 kr/cyklist och år i samhällsvinst. Cykling förebygger hjärt/kärlsjukdomar, fetma m.m. och förhindrar 3500 dödsfall/år i Sverige, apropå Corona. Cykling förlänger livet! Svenska Cykelstäder                                                        http://svenskacykelstader.se/ 1946 var Stockholm cykelvänligt. Emil Törnsten visade massor av inspirerande bilder från förr i tiden och från progressiva […]

Läs mer