Hjälp oss skydda våra skogar!

Skogsgruppen Gävleborg bjuder in till insamlingsmöten av områden som du anser har sådana naturvärden att de kan bli reservat. Välkommen till träffarna i Sandviken 25 jan, Bollnäs 22 feb och Delsbo 22 mars – alla kl 18.30. Anmälan via http://alturl.com/45uyn Vi vill nå alla som har kunskaper och intresse för att bidra i vårt arbete med […]

Läs mer

Referat Miljömålsdag tema cirkulär ekonomi

Inspirerande föredrag om nya lösningar för att minska resursanvändningen från Esam AB, kommunalrådet i Malmö, Ovako m fl samt filmvisning ”Dela är det nya äga” under ledning av länsstyrelsen i Gävleborg. Flera från föreningen deltog och vi passade på att sälja boken Ägodela och göra reklam för Klädbytardagen. Läs referatet: Miljomalsdagen Gavleborg cirkular ekonomi

Läs mer

Referat tankesmedja friluftsliv

Årets friluftskommun under flera år, Örnsköldsvik, berättade om sin stora satsning på friluftsprogram, leder, kartor, skolnära skogar, ökad utevistelse för äldre, asylsökande och mycket mera. Länsstyrelsen Gävleborg informerade om lokala naturvårdsprojekt och det hölls walk and talk. Bästa tillgångarna för friluftslivet i Gävleborg sammanfattades i skogarna, havet, naturen, föreningslivet och engagemanget. Läs referatet: Tankesmedja friluftsliv […]

Läs mer