Biosfärområde Voxnadalen – Onekligen inspirerande!

Hanna Kovac, projektkoordinator för Världens längsta blomsteräng i mellersta och norra Sverige, foto: Jenny Olsson Lördagens kretskonferens i Alfta blev till en mycket trevlig och entusiasmerande tillställning. Ta del av minnesanteckningarna nedan liksom merparten av presentationerna från dagen. Minnesanteckningar Kretskonferens Gävleborg 231021 Presentation VLB Alfta 231021 Hanna Kovac Presentation Biosfärområde Voxnadalen Mödänge våtmark Torbjörn Alsing […]

Läs mer

Remissvar Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030

Bilden är hämtad från länsstyrelsens hemsida. Naturskyddsföreningen Gävleborg har svarat på länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2023-2030. Sammanfattningsvis kan det konstateras att i princip inget av miljömålen kan nås och att de verktyg länsstyrelsen har till sitt förfogande är långt ifrån tillräckliga. Det inkluderar möjligheter att utkräva ansvar från de samhällsaktörer som […]

Läs mer