Stoppa genast avverkningar p g a granbarkborrar i skyddade områden

Öppet brev till politiker, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket m fl. Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar. I exempelvis reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och […]

Läs mer

Klimatmanifestationer i Gävleborg 25 sept

Fridays for future, klimatrörelsen som inspirerats av Greta Thunberg lever. På fredag 25 september sker aktioner världen runt, och även så i Gävleborg. Det blir Corona-anpassade manifestationer runtom i länets kommuner. – Vi håller 1,5 meters avstånd som symbol för 1,5 graders målet i Parisavtalet.  För att klara det måste Sverige säga nej till alla […]

Läs mer