Inspelad föreläsning Klimatpsykologi

Föreläsningen med Kali Andersson, leg. psykolog och en av författarna till boken Klimatpsykologi finns på vår Youtube-kanal: https://youtu.be/XBdJwPZCHzU Utdrag ur föreläsningen: Information räcker inte för att ändra beteenden. Man kan inte påverka om en annans konsekvens upplevs som positiv eller negativ. Människor är otroligt sociala och ljuger t ex hellre än att gruppen ska ogilla dom. […]

Läs mer

Stoppa morden på de som försvarar naturen

Ingen ska behöva hotas eller dödas för att de försvarar naturen. Vi kräver att Sverige driver på för lagstiftning som skyddar de människor som riskerar livet varje dag. Kampen för att bromsa klimatkrisen och massutdöendet av jordens arter har blivit farligare. Förra året uppnåddes ett nytt dystert rekord då minst 227 miljöförsvarare dödades runt om […]

Läs mer

Replik skogsbruk

Beslut om skogen måste grundas på fakta och inte känslor, skriver Daniel Ekblom: https://www.helahalsingland.se/2021-11-10/replik-skogen-viktig-for-omstallning-och-vart-framtida-klimat I Lilian Sjölunds ledare (3/11) riktas kritik mot SVT:s granskande program ”Slaget om skogen”. Sjölund anser att de intresseorganisationer och enskilda som försvarar dagens hårt kritiserade skogsbruk, avfärdas med att det är känslor och inte fakta som styr. Sjölund menar också att det […]

Läs mer

Överklagan licensjakt varg 2022

Naturskyddsföreningen Gävleborg menar att: beslutet är ett nytt beslut som redan ligger för prövning hos Högsta förvaltningsdomstolen och skall därför avvisas med anledning av risk för s k litispendens. vargstammen idag inte har en gynnsam bevarandestatus med hänsyn tagen till: den låga populationen det minimala genetiska inflödet som inte når upp till uppsatta mål den […]

Läs mer

Dokumentation konferens ”Vindkraft på rätt ställe”

Här hittar du Powerpoint-presentationer (pdf), filmer och minnesanteckningar från vår konferens ”Vindkraft på rätt ställe” den 30 oktober i Bollnäs. 1  Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige Kristina Östman, energisakkunnig Naturskyddsföreningen https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/rapport-vindkraft-en-viktig-del-i-framtidensenergiforsorjning/ Pdf Vindkraftshearing Bollnäs 30 okt 2  Planerad vindkraft i Gävleborg Magnus Westbergh, länsstyrelsen Gävleborg www.vindbrukskollen.se Pdf Presentation vindkraft i länet, naturskyddsföreningen […]

Läs mer