Många idéer för att påverka verkligheten

Förra helgen träffades knappt 30 medlemmar i en härlig miljö på Lindsbergs kursgård utanför Falun till en gemensam konferens för Gävleborg och Dalarna. Temat var ”Påverka verkligheten” och ett konkret mål att skapa studiecirklar. Särskilt roligt var det att flera nya ansikten dök upp! Lillian på det reg. kansliet berättade om några av planerna för 2016 […]

Läs mer

Fladdermöss vid planerad camping i Nordanstig

Det är angeläget att den planerade campingen i Varpsand inte i onödan skall störa flora & fauna. Det berörda området är en hemvist för bl.a. grodor, igelkottar och fladdermöss. Särskilt angeläget är det att skydda trollfladdermöss, vilket är en sällsynt art som förekommer i Hälsingland. Sommarbiotopen utgörs ofta av blandad löv- och tallskog i anslutning till kustbiotop. Dylik […]

Läs mer

Krönika: Tranbär i december

Decemberdagen är kort. Solen står lågt i väster. Tystnaden i skogen är nästan total. Långt borta hörs spillkråkans vittljudande flyktläte ”krryck krryck krryck”. Förmodligen byter den matställe. Flyger från den ena trädstammen till den andra letande efter hästmyror, som trots den låga temperaturen fågeln kanske ändå kan lyssna sig till i trädens rötade rotända. Vandrar […]

Läs mer

Elbilens tid är här!

Rapport från elbils-seminarium 24 nov i Falun Här kan du läsa om fördelar med elbil, dagens märken, räckvidd och priser, kommande elbilar, laddstationer m.m. Du får också veta mer om hur Falu Energi & Vatten satsar på elbilar och ladd-infrastruktur. Elbilens tid är här   Fredrik Sandberg, red. för tidningen Elbilen www.elbilen.org Koldioxidhalten i atmosfären har ökat till över […]

Läs mer

Rapport skogsträffen i Söderhamn

Naturskyddsföreningen samlades i helgen i Söderhamn för ett möte kring skogsfrågorna i Gävleborg. Huvudtalare var Malin Sahlin som är skogshandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli. – Vi vill ha en ny skogspolitik där man ser till skogens alla värden: rekreation, hälsa, friluftsliv, biologisk mångfald, bär och svamp, papper, bioenergi, motverkare av klimatförändringarna och mycket annat. Skogen har en viktig roll i […]

Läs mer