Manifestera för klimatet och freden!

Den 29 november, dagen innan klimatförhandlingarna börjar i Paris, kommer miljontals människor världen över att samlas för att visa sin oro och trycka på världens beslutsfattare för klimaträttvisa och omställning till en hållbar värld. Tyvärr blir manifestationen i Paris inställd p g a säkerhetsskäl. Desto viktigare att det blir av på andra ställen i världen! 2000 klimatmanifestationer […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Här kan du läsa om Avfallsveckan v. 48, gruvplaner i Gävle, enkät om snöskoteråkning, miljövänliga jultips, Natursnokarna, skrivelser om bränsleskatter, jakt och vindkraft m.m. Aktiviteter som Möt Sveriges enda rangers 28 nov Falun, globala klimatmanifestationer i bl a Gävle och Falun 29 nov, länskonferens tema skog 29 nov Söderhamn, Påverka verkligheten träff Gävle-Dala 5 dec, klimatträff 18 […]

Läs mer

Sex vargar får skjutas i Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit beslut om licensjakt på varg. Högst 6 vargar får skjutas inom reviret Åmot/Ockelbo. – För mig är det närmast obegripligt att man återigen sätter igång en rekordstor jakt på varg. Det är nu ännu fler som ska fällas än under fjolårets jakt. Det rimmar inte med min bild av Sverige att en stor […]

Läs mer

Rapport från naturvårdsträff

Den 11 november ordnade Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Gävleborg en naturvårdsdag. Det var cirka 25 personer från 5 kommuner, LRF, Jägarförbundet, Entomologerna, Rovdjursgruppen och Naturskyddsföreningen. Förmiddagen ägnades åt att länsstyrelsen beskrev hur en reservatsbildning går till och sedan berättade Gävle kommun om sitt framgångsrika arbete med att bilda egna tätortsnära reservat. Jag frågade om bästa sättet […]

Läs mer

Enkät om snöskoteråkning

Under hösten 2015 genomför Snöskoterrådet, en studie riktad mot snöskoterförare och markägare. Syftet med enkäten är att fånga upp skoteråkares attityder och erfarenheter för att på så sätt utveckla Snöskoterrådets kunskaper på flera viktiga områden. Genomförandet av studien är ett samarbete mellan Snöskoterrådet, som består av Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sametinget, LRF och skoterorganisationer. – […]

Läs mer