Kalhuggning i Hemlingby naturreservat

 2013-09-13-avverka

 Bilden är tagen på annan plats

Kalhuggning i Hemlingby naturreservat
 
I påskas upptäckte en privatperson under en skogspromenad att Billerud Korsnäs AB hade tagit upp ett stort hygge rakt över 14 kilometersspåret i Hemlingby naturreservat mellan Nybrännamuren och Brökemuren. Där stod förut mycket fin och naturvärd skog som nu kalhuggits. Personen ifråga ställde följande berättigade fråga till Gävle kommun, länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Är det i linje med skogsvårdslagen att kalavverka i ett stadsnära naturreservat?Det visade sig att Bergvik som sköter avverkningen för Billerud Korsnäs AB kom in med ett antal avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen i fjol på sammanlagt ca 40 ha i Hemlingby naturreservat. Det gamla reservatsbeslutet (från 1989) tillåter enligt skötselplanen pågående markanvändning, d vs skogsbruk ..

Kommunen har vid ett antal tillfällen kontaktat länsstyrelsen med en önskan om att reservatsbeslutet revideras, men länsstyrelsen saknar resurser att arbeta med frågan.

Hemlingby är ett exempel på den numera utdöda skyddsformen naturvårdsområde (togs bort 1999 då miljöbalken infördes), som är en lite mindre strikt skyddsform än naturreservat på det viset att just pågående markanvändning (i det här fallet skogsbruk) tillåts fortsätta. Skyddsformen användes ofta för tätortsnära områden där det huvudsakliga syften med skyddet var att värna friluftslivet. Numera ska alla naturvårdsområden betraktas som naturreservat, men för att det ska få någon praktisk konsekvens för naturskyddet måste ju som sagt också själva beslutet med tillhörande skötselplan revideras.

Kultur & Fritid är förvaltare av naturreservatet och besökte området innan avverkningen tillsammans med en representant för Bergvik, då man enades om viss hänsyn och där man även kom överens om att undanta ett område från avverkning En viss tröst i sammanhanget är att kommunen i fjol gjorde en kryptogaminventering och en uppdatering av skogsbruksplanen i den kommunägda delen av Hemlingby naturreservat (ca 250 ha) så att den numera tar större hänsyn till natur- och rekreationsvärdena.

Naturskyddsföreningen uppmanar länsstyrelsen att ändra skötselplanen från 1989 och innan dess snarast går ut på sin hemsida och informerar om att nu gällande skötselplan faktiskt ger tillstånd till intensivt skogsbruk, alltså kalhuggning i naturreservatet. Som det nu är blir man som vanlig medborgare lurad när man tror att det rör sig om et naturreservat i vilket man inte får kalhugga. Begreppet naturreservat förlorar sin betydelse och respekt ifall allmänheten upptäcker att intensivt skogsbruk får förekomma.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen Gävleborg

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.