Bioblitz i Sandviken 22 maj – hela programmet!

På Biologiska Mångfaldens Dag anordnas en bioblitz i Långängarnas naturreservat utanför Sandviken kl 6-19.30. Här och nedan kan du läsa hela det fantastiska programmet: Broschyr Bioblitz Sammanfattning: Följ med på naturvandringar och inventeringar på olika teman som fåglar, fjärilar, blommor, mossor och lavar. Få fototips och ängsfröpåsar, gör ett herbarium av ännu icke rödlistade arter och […]

Läs mer

Mossträff med skogsgruppen

Minnesanteckningar: Mossor Tomas Troschke Diskussion: Vad vill skogsgruppen göra framöver? 22 maj Bioblitz Långängarna, Sandviken. Ett fantastiskt program finns att se på https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/03/16/bioblitz-i-sandviken-22-maj-hela-programmet/ Om det blir lyckat kan vi göra nästa bioblitz i Hälsingland. Läs mer om Biologiska Mångfaldens Dag på www.biomfdag.se Här kan man också själv lägga in aktiviteter under veckan. Bidra gärna med […]

Läs mer

Nytt nyhetsbrev

Klimat: demonstrationer, konferens i Falun 27 jan, föreläsningar med David Jonstad och Staffan Laestadius, studiecirklar och studieresa till solelsparken i Katrineholm. Skog: hur jobbar skogsgruppen Gävleborg?, inneträff med fortbidlning om mossor 17 mars i Bollnäs, hyggesfritt kurs 2-3 feb, föreläsning om biol. mångfald med Rebecka LeMoine, Bioblitz 22/5, rapport från nationella skogskonferensen i Rättvik, svamprapport. […]

Läs mer

Nationell skogsnätverksträff i Rättvik 17-18 nov

Kom och träffa skogsintresserade från hela landet! Bildvisningar, föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner samt utflykt till Ore Skogsrike. Leif Öster, Helena Björnström, Malin Sahlin, Jonas Rudberg, Ulf von Sydow, Sebastian Kirppu m fl medverkar. Anmälan senast 1 nov via http://alturl.com/z8m3y  Naturskyddsföreningen betalar lokaler, föreläsare, boende och mat. Dalarnas länsförbund står för bussresan till Ore Skogsrike. Din […]

Läs mer

Lyckad skogshelg i Hofors och Svabensverk

Helgen blev väldigt lyckad. Barbro Risberg och Nicklas Gustavsson mötte upp i Hofors och vi besökte först Körberget där vi gick ner vid två gruvhål och kom ner i fuktiga miljöer som hyser ovanligare arter. Det var fint att upptäcka nya slags biotoper för den biologiska mångfalden. Vi fann bl a gul och svart taggsvamp, […]

Läs mer

Remissvar reg. handlingsplan för grön infrastruktur

Kunskapsunderlaget om naturens kvaliteter är omfattande och utmärkt, men måste också följas av mer konkreta och handfasta åtgärder i naturen. Handlingsplanen behöver utvecklas och skärpas avseende genomförandet. Det är inte kunskapsnivån som är den största utmaningen för arbetet utan den pågående markanvändningen och då särskilt skogsbruket. Skogsbruket bedrivs med otillräckliga naturvårdshänsyn och omfattningen av de […]

Läs mer

Synpunkter på FSC

Punkt 1: Det förekommer försök till avverkningar och avverkningar av nyckelbiotopsklassad skog. I september 2017 inkom avverkningsanmälan om två områden på halvön mellan sjön Flugen och Storflugen i Bollnäs kommun. Det ena området har varit nyckelbiotop sedan 1996 och det andra delar sedan -96 med en utökning 2016. Naturskyddsföreningen fick vetskap om planer på avverkning […]

Läs mer

Skogens Dag i Högbo

Den 25 augusti var det Skogens dag i Högbo bruk. Vi var tio ”funktionärer” där från Naturskyddsföreningen som berättade om olika saker i skogen: Anders Ekholm och Olavi berättade om sina undersökningar om lavskrikan och dess miljöer. Per-Olof Eriksson och Nils-Gunnar Kempe förevisade några mossor och lavar. Berit Berglund, som även representerade Gävleborg Botaniska Sällskap, […]

Läs mer

Boktips hyggesfritt

I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd. Boken ger en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen samt  handfasta tips hur du som skogsägare […]

Läs mer

Ny fart på skogsgruppen tack vare projektmedel

Skogsgruppen Gävleborg fick under 2016/17 projektpengar för att sätta mer fart på skogsarbetet. Två träffar anordnades, en med rikskansliets sakkunniga Malin Sahlin och en med Kronobergs skogsgrupp. Vi hade även en skogskurs med Sebastian Kirppu och en studiecirkel om bedömning av naturvärden under ledning av Magnus Andersson. Digitala hjälpmedel för ett aktivt skogsarbete (som ortofoto, Artportalen, avverkningskoll, luben) har sammanställts. Under […]

Läs mer