Följ med Skogsgruppen Gävleborg på inventeringshelg i Orsa Finnmark 23-25 september!

Konsolamm (Mörtsjötjärn), foto: Jan Hedman Vi besöker olika skyddsvärda skogar och inventerar runt om i Orsa Finnmark. Boende sker gemensamt i ett nyrenoverat vandrarhem i Fågelsjö. OBS! Flerbäddsrum, eget sänglinne och handduk medtages! Vi samåker i privata bilar. Kostnadsfritt deltagande inkl. kost och logi! För er som inte kan delta under fredagen går det bra […]

Läs mer

Upptäck Gammelskogen i Norrbotten!

Är du intresserad av skog? Vill du upptäcka vår vackra natur i Norrbotten? Lära dig mer om vad som kännetecknar en nyckelbiotop? Eller bara hitta ett nytt svampställe? Då ska du följa med till Norrbotten i sommar! Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder tillsammans med Studiefrämjandet och Fältbiologerna in till skogskurser i åtta olika kommuner i Norrbotten. […]

Läs mer

Upptäck gammelskogen i Gävleborg – Stor final i Ljusdal med inventeringsdag tillsammans med Sebastian Kirppu!

Foto: Alf Pallin Imorgon är det så dags för sista kurstillfället i Naturskyddsföreningen Gävleborgs projekt Upptäck gammelskogen i Gävleborg. Ett härligt samarrangemang mellan Skogsgruppen Gävleborg, Skydda skogen och Studiefrämjandet som pågått under våren. Det har bland regionens ideella skogsintresserade uttryckts ett behov av mer skogsinventeringskunskaper och det har detta projekt som delfinansierats med medel från […]

Läs mer

Digital teorikväll med Leif Öster och Per Jiborn om skyddsformer och lagstiftning i skogen 220503

Kvällen inleddes av Per Jiborn, naturturismföretagare och debattör, som gav en gedigen redogörelse för de olika skyddsformer som finns med Gävleborg som exempel. Otroligt värdefullt för alla skogsaktiva i länet om än inte särskilt smickrande då Gävleborg är ett av de sämsta länen vad gäller skydd av skog. Den största skogsägaren i länet är Sveaskog […]

Läs mer

Rapport från grundkursen i Q-GIS

GIS-program kan användas för att presentera information geografiskt och är användbart vid inventering av skogar t ex. Bonnie Nilzon har lagt åtskilliga timmar på att inventera och presentera Gyllbergens Skogsrike mellan Borlänge och Ludvika. Tillsammans med 20 deltagare gick han igenom grunderna i programmet QGIS. Vi fick bland annat lära oss: att det koordinatsystem som […]

Läs mer

Lyckad skogsträff trots IRL abstinens

Lördagen den 5 februari anordnade Skogsgruppen Gävleborg en digital skogsträff med föredragshållare från Skogsstyrelsen, Naturcentrum och skogsaktiva. Mycket uppmärksamhet ägnades åt Artskyddsförordningen och dess tillämpning liksom nyligen genomförda inventeringar i länet. Stjärnsunds skogsgrupp fick stjärnstatus när deras otroliga insatser för skogarna runt dem presenterades. Träffen avslutades med gruppdiskussioner där planer för 2022 smiddes. De önskemål […]

Läs mer

Skogsutredningen försvårar naturvård

Ett av de sämre förslagen i skogsutredningen är att inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra, samt att Skogsstyrelsen ska gallra bort nyckelbiotoper från registret. Detta är ett hårt slag för hela Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som det kommer försvåra för markägares planering av sin skog. Områden som tidigare registrerats som nyckelbiotoper riskerar därmed också att […]

Läs mer

Stoppa omgående avverkningen av skogar med höga naturvärden!

70 organisationer och 30 forskare i upprop till politiker och myndigheter: http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-kategori/aktuellt/pressmeddelanden/4910-70-organisationer-och-30-forskare-i-upprop-till-politiker-och-myndigheter-stoppa-omgaende-avverkningen-av-skogar-med-hoega-naturvaerden Debatt i Altinget: ”Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen” https://www.altinget.se/miljo/artikel/debatt-vaart-upprop-till-regeringen-dags-att-agera-mot-krisen-i-skogen Natursidan: https://www.natursidan.se/nyheter/internationellt-upprop-sluta-avverka-svenska-skogar-med-hoga-naturvarden/

Läs mer

Minnesanteckningar skogsgruppens träff 8 feb

Magnus Andersson Databas med fina skogsområden som skogsgruppen funnit. Meddelas Skogs- och länsstyrelsen så de lägger in de i sina GIS-skikt och kan reagera när en avverkningsanmälan kommer in. Bild: Tallåsen i Trönö frodig skog med mycket marksvampar. Presentation skogsgruppens områden Magnus Andersson 60 områden hittills, 3506 ha: 2 formellt skyddade, 220 ha (Åsberget och […]

Läs mer