Yttrande gällande vindkraftsprojektet Fyrskeppet Offshore

Bolaget Fyrskeppet Offshore AB ingår i wpd-koncernen. Fyrskeppet Offshore undersöker möjligheten att uppföra en vindkraftspark öster om Finngrundens östra bank i vattenområde utanför Sveriges territorialgräns. Projektområdet är lokaliserat ca 50 km norr om Örskär i Uppsala län och berör således Gävleborgs län. Området har enligt uppgift goda vindförutsättningar och lämpligt djup för havsbaserad vindkraft. För […]

Läs mer

Yttrande vindkraftspark Ödmården

Naturskyddsföreningen anser att vindkraft är en viktig del i omställningen från miljöhotande energikällor till förnyelsebar energi. Som vi understrukit i våra tidigare yttranden till Mark- och Miljödomstolen är det samtidigt viktigt att etablering av vindkraft inte sker i lägen där den hotar höga natur-och miljövärden eller negativt påverkar landskaps-, kultur- och friluftsvärden. Särskild försiktighet måste […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur e-nyhetsbrev

Seminarium om matsvinn, ängs- och hagmarker, Klädbytardagen, medborgarforskning om årstidsväxlingar (vårtecken nu), länsstämmor, skogskurs med Sebastian Kirppu, skogscirklar, aktiviteter för asylsökande, ledarutveckling med Studiefrämjandet, värvare till Hälsingland, gruvprotester, studieresa till brandområdet i Sala, fäbodkonferens, riksstämman, vindkraft, målbildsdag Gävleborg 2030, Miljövänliga Veckan och mycket mera. Nyhetsbrev Gävle-Dala april-juni 2016  

Läs mer

Framtiden för Hälsingeskogen…

…är fortfarande oviss, men det har hänt en del senaste halvåret och det känns lite positivt trots allt. Så varför är hälsingeskogen så viktig? Vill vi ha en vindkraftpark med 83 bullrande verk? Är Hälsingeskogen rätt plats att bygga en vindkraftpark på? Nej, vi tycker inte det och mycket fakta talar emot! I vårt remissvar […]

Läs mer

Skogspromenad vid midvinter

Dagen har förlängts med 7 minuter sedan midvinterståndet. Kylan har bedarrat men landskapet lyser vitt efter förra veckans snöväder. Bestämmer mig för att göra en skogspromenad på oplogade vägar och stigar. Snön ligger kvar på träd och buskar trots att temperaturen ligger kring noll. Björktrastarna kalasar på de siste bären i oxelträdet. Redan efter ca […]

Läs mer