Limön och Ore Skogsrike blev Svenska pärlor

WWF har bett svenska folket rösta fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. I Gävleborg blev det Limön i Gävle skärgård och i Dalarna Ore […]

Läs mer

Hjälp till att rädda naturen!

Den värdefulla naturen inom EU och Sverige skyddas av naturvårdsdirektiven som reglerar bevarande och skydd av djur, växter och livsmiljöer. Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. Det finns en risk att politiska påtryckningar leder till svagare lagar och färre s k Natura 2000-områden. Tyck till om de […]

Läs mer

EU skarpt kritiska till Sveriges vargjakt

EU-kommissionen riktar skarp kritik mot Sveriges agerande i vargfrågan. Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslagstiftning. Den svenska vargstammen är för liten och känslig för att förväntas klara av återkommande stora licensjakter. Läs mer på http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-varnar-sverige-vargjakten Påverka EU att behålla sin starka natur- och artlagstiftning: www.naturskyddsforeningen.se/naturealert

Läs mer

Vattenprojekt i Ljusdal

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval finansierar miljö- och energieffektiviseringsprojekt runt om i Sverige och har precis godkänt ett projekt i Ljusdals kommun. Projektet går ut på att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Väljeån, genom att riva ut vandringshinder och återskapa attraktiva vattenmiljöer i vattendraget. Verksamheter som vattenreglering och flottledsrensning har påverkat […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Varsågod! Ett nytt härligt nummer av Gävle-Dala Natur. Vi ber om ursäkt för några fel som smög sig in: * Anmälan till styrelseutbildningen 30 aug i Falun och 26 sept i Ljusdal till agneta.sundgren@studieframjandet.se * Gudstjänst med kollekten till Naturskyddsföreningen hålls den 21 juni * I tabellen över kontaktpersoner för arbetsgrupper/nätverk gäller den övre halvan […]

Läs mer

Naturnatten 5 juni

Det är på försommarnatten det händer. Välkommen ut – se, lukta, lyssna, njut! LJUSDAL/RÄTTVIK/VOXNADALEN – Resa till Hamra Nationalpark. Guide: Jan Hedman. Samling vid stora entrén till nationalparken kl 19. Ta med matsäck. Samåkning Norra Torget i Edsbyn kl 17. Kontakt: Stefan Persson tel 070-55 22 162 Samåkning från Torget i Rättvik kl 16.00, Näcken i Furudal […]

Läs mer

Rösta på Svenska Pärlor

Var med och hjälp WWF att rösta fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Omröstningen pågår 20 maj – 18 juni 2015.  Du kan rösta på […]

Läs mer

Sven Norman har lämnat oss

Ordföranden i Naturskyddsföreningen Nordanstig och tidigare kassören i länsförbundet Sven Norman har efter en längre tids sjukdom avlidit. Läs mer på Nordanstigskretsens hemsida: http://ns1.bergsjodata.com/naturskyddsforeningen/ Minnesruna i tidningen: http://www.helahalsingland.se/slakt-o-vanner/dodsfall/en-nordanstigsprofil-har-lamnat-oss

Läs mer

Värva en medlem – få en bok!

  Vi behöver bli fler som kämpar för en grönare värld. Det är viktigare än någonsin eftersom mänsklighetens tryck på planeten hela tiden ökar. Naturskyddsföreningen kämpar för en hållbar framtid med stabilt klimat, renare hav, levande skogar, giftfri miljö och hållbart jordbruk. Värva en medlem senast 30 juni 2015 så får du vår succébok Solrevolution […]

Läs mer