Fler gruvplaner i Gävle

Fortsatta gruvplaner i Gävle. I september inleddes ytterligare borrningar i Sörtärnan utanför Gävle. Wiking Mineral meddelar i pressrelease att syftet är att kunna utföra en säkrare malmberäkning och bedömare menar att detta utgör det sista viktiga steget innan man kan få bearbetningskoncessionen beviljad. Naturskyddsföreningen menar att detta INTE är bra för området.

Läs mer

Regional snokare sökes i Gävleborg

Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, Natursnokarna, expanderar – vi är nu ca 90 grupper och ska bli 270 enligt verksamhetsriktlinjerna. Vi behöver ett regionalt nätverk av ledare som kan vara med och se till att detta händer. Jag tänker mig detta för framtiden: –         Vi ses i Stockholm i januari/februari för att prata om vad Natursnokarna […]

Läs mer

Se filmer från Klimathuset

Årets höstkonferens ”Klimathuset” ordnades på Kulturhuset Sthlm, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Kulturhuset.Några av höjdpunkter var Johan Rockström och Anders Wijkman. Filmer finns att se på www.naturkontakt.se Mycket bra program  där  behovet av att omedelbart börja agera på olika sätt lyftes fram. Man lyckades balansera känslorna av hopplöshet/frustration och  glädje/hopp – som många bär med sig. […]

Läs mer

Alla förskolor i Gävle ska plastbantas och bli giftfria

Gävles och Sandvikens förskolor ska bli giftfria. Leksaker, möbler och annat som innehåller kemikalier ska rensas bort. Och nästa år byggs Gävles första giftfria förskola. Nya rön om ämnens hälso- och miljöeffekter kommer hela tiden. Det handlar om kemiska ämnen som utsöndras från vardagsprodukter som kläder, leksaker, förpackningar och möbler. Kemikalierna kan vara hormonstörande och […]

Läs mer

Smidigt skogsskydd med bra kontakter

Genom ett bra samarbete med Skogsstyrelsens lokala personal kan det ibland gå lätt och smidigt att få skog skyddad! Jag kan ge ett par exempel från Hudiksvalls närhet som kanske kan ge inspiration. I alla tre fallen handlar det om lokal kännedom och om kunskaper om naturvärden, men också om driftig personal på skogsstyrelsen. Urban […]

Läs mer

Trevlig skogsutflykt i Trönö

Vi blev 12 personer som gick runt i en härlig skogmiljö vid Tannåsen i  Trönöskogarna.och såg många olika ovanliga svampar – som indikerar att det är en värdefull skog. Bland annat såg vi Gul taggsvamp, Orange taggsvamp,  Dofttaggsvamp, Flattoppad klubbsvamp och Kamfingersvamp bland många fler. Göran förde protokoll och det har blivit inrapporterat till Artdataportalen. […]

Läs mer