Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde. Tillsammans med andra kan […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur e-nyhetsbrev

Seminarium om matsvinn, ängs- och hagmarker, Klädbytardagen, medborgarforskning om årstidsväxlingar (vårtecken nu), länsstämmor, skogskurs med Sebastian Kirppu, skogscirklar, aktiviteter för asylsökande, ledarutveckling med Studiefrämjandet, värvare till Hälsingland, gruvprotester, studieresa till brandområdet i Sala, fäbodkonferens, riksstämman, vindkraft, målbildsdag Gävleborg 2030, Miljövänliga Veckan och mycket mera. Nyhetsbrev Gävle-Dala april-juni 2016  

Läs mer

Sökes: ledamöter till länsförbundets styrelse!

Naturskyddsföreningen är en av Sveriges och Gävleborgs viktigaste folkrörelser. Under 2015 var vi 6 063 medlemmar i länet! Vi bevakar frågor som skog, strandskydd, biologisk mångfald och gruvor. Vi arbetar för ekologisk mat, hållbara städer och miljövänliga transporter. Och mycket annat.  Vårt arbete bygger på frivilliga insatser från engagerade människor. Om du tycker Naturskyddsföreningen är bra […]

Läs mer

Framtiden för Hälsingeskogen…

…är fortfarande oviss, men det har hänt en del senaste halvåret och det känns lite positivt trots allt. Så varför är hälsingeskogen så viktig? Vill vi ha en vindkraftpark med 83 bullrande verk? Är Hälsingeskogen rätt plats att bygga en vindkraftpark på? Nej, vi tycker inte det och mycket fakta talar emot! I vårt remissvar […]

Läs mer

Delta i skogsarbetet i Gävleborg!

Gävleborgs skogsprojekt är nu i full gång och den befintliga skogsgruppen med sitt nätverk har också fått en vitamininjektion. Inom projektet planeras: * Skogskurs med Sebastian Kirppu 7 maj i Enånger, se inbjudan. * Fyra regionala exkursioner för att öka intresset för att lära sig mer och kanske delta i en lokal studiecirkel (Magnus med […]

Läs mer

Boktips: Livet omkring oss

Boken handlar om flora och fauna på den gård i Torsåker i Gästrikland, där jag och min livskamrat Inger Wibergh bor sedan ett antal år. I boken berättar jag i text och bild om några av de ängsblommor, insekter, spindlar, groddjur, fåglar och annat levande som finns på gården. Boken är en beskrivning av min […]

Läs mer