Enkät om alternativa försäljningskanaler för grönsaker i Gävleborg

Svara och sprid gärna! Hej, jag heter Maja Torrång och jag skriver för närvarande min masteruppsats om lokal livsmedelsproduktion inom ramen för min praktik vid Länsstyrelsen Gävleborg. I en enkät som riktar sig till konsumenter (det vill säga alla länsmedborgare), ämnar jag undersöka möjligheterna att utveckla alternativa försäljningskanaler för grönsaker i Gävleborg. Om det låter […]

Läs mer

Utbildning och inventering av ängssvampar

En av våra artrikaste och mest hotade miljöer i dag är naturbetesmarkerna och ängarna. Förutom fjärilar, bin, humlor, blomflugor, skalbaggar och blommor, så är ängssvamparna starkt hotade. Flera av de rödlistade ängssvamparna är funna på våra fäbodar. Fäbodarna är i sin tur på väg att växa igen p g a dålig eller ingen hävd. Vi […]

Läs mer

Vilka är dina drivkrafter för engagemang?

Är det det sociala sammanhanget, att få användning för dina styrkor, känna dig behövd och bekräftad, att göra skillnad och se resultat, lära dig något nytt, ägna dig åt ditt intresse eller vill du leda och driva? Hur kan vi stimulera olika personers drivkrafter? – – Det ideella engagemanget går inte ner. Den myten kan […]

Läs mer

Första numret av årets Gävle-Dala Natur ute nu!

Emil V Nilsson, biolog och rovdjusspårare står för ledaren i detta nummer. Foto: Erica Torninger Nu i dagarna dimper Sveriges Natur ner i föreningsmedlemmarnas brevlådor och med den Gävle-Dala Natur (för oss som har ynnesten att bo i Gävleborg :-)). I detta nummer blickar vi både framåt och uppmärksammar vad som är på gång i […]

Läs mer

Pop-up Återbruksgalleria i Gävle – Vilken enastående idé!

Inspirationsbord och nedan till höger Denise Fahlander, foto: Jenny Olsson Igår slog dörrarna upp till detta fantastiska initiativ och redan en halvtimme efter öppning sjöd det av liv i återbruksgallerian. Det gick att byta sticklingar, ta vara på julens lökväxter m.m. från närliggande floristbutik, få inspiration till egna återbrukskreationer liksom fynda färdiga sådana liksom second […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman

Länsstämma för Gävleborg hålls den 29 april kl 11-16   Vi hälsar dig och hela familjen välkomna till det fantastiska sagolandet Trolska skogen i Mellanfjärden. Läs mer på https://www.trolskaskogen.se Här läggs handlingarna ut efterhand: Protokoll förra länsstämman Dagordning Dagordning länsstämma Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Årsredovisning/bokslut Verksamhetsplan 2023 Valberedningens förslag Stadgar Stadgar_Naturskyddsföreningen Gävleborg_2020

Läs mer

Stärk lagstiftningen för miljöförsvarare

Den 10 december är det Internationella dagen för mänskliga rättigheter och då vill Naturskyddsföreningen särskilt uppmärksamma alla världens miljöförsvarare, vilkas engagemang ofta medför stora risker. Under de senaste 10 åren har minst 1 733 miljöförsvarare mist sina liv för att de försvarat naturen. Ni kan läsa mer via https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/miljoforsvarare/ och även ett intressant faktablad om baksidan […]

Läs mer