Klimatmanifestationer i Gävleborg 25 sept

Fridays for future, klimatrörelsen som inspirerats av Greta Thunberg lever. På fredag 25 september sker aktioner världen runt, och även så i Gävleborg. Det blir Corona-anpassade manifestationer runtom i länets kommuner. – Vi håller 1,5 meters avstånd som symbol för 1,5 graders målet i Parisavtalet.  För att klara det måste Sverige säga nej till alla […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur

Gävle-Dala Natur sept. Delta i webinarieserien Vår gröna ekonomi, Miljövänliga veckans kampanj Slutslängt! och höstkonferens i Gävleborg med ängstema. Läs om nya Natursnoksgrupper, projekt om förnybar energi för unga och Fridays for future online. Få bitips och boktips. Engagera dig för skogen: gå på filmvisning, inventera i Los, gå en kurs i naturnära skogsbruk (hyggesfritt), läs artikelserie om […]

Läs mer

Vilken art? Tips på naturappar m.m.

Seek av iNaturalist – växter, insekter, fåglar etc Artoraklet – norsk variant för allehanda arter Flora Incognita – lite mer avancerad för växter BirdNET – för bestämning av fågelsång   Läs mer på: https://www.natursidan.se/nyheter/ny-app-hjalper-dig-identifiera-djur-och-vaxter/ https://www.natursidan.se/nyheter/vilken-art-ar-det-natursidans-guide-till-artbestamning/

Läs mer

Tillverka ditt eget orv till lien

Sammanfattning: Börja med att göra ett enkelt rakt orv med två knaggar. Använd lämpliga dimensioner från brädgården eller ett runt naturligt ämne. Ämne till knaggarna kan du hitta på återvinningen eller i upplag efter röjning. Gamla tallar har också ett grenverk där man kan hitta lämpliga ämnen till knaggar efter en avverkning. När du har […]

Läs mer

Sommarhälsning och e-nyhetsbrev Havs- och sötvattensgruppen

Hej alla vattenvänner! De märkliga tiderna är ännu inte över, men sommaren kom likväl. Här kommer en liten sommarhälsning och sommarläsning. Det här blir det sista elektroniska nyhetsbrevet från mig. Nu kommer istället Tommy Stenergard axla ansvaret som samordnare för gruppen. Ni kan läsa mer om det i nyhetsbrevet. Önskar er en fortsatt skön sommar […]

Läs mer

Låt hanteringen av coronakrisen bidra till att nå klimatmål och gynna biologisk mångfald

Sverige och världen står mitt i flera kriser. Dels den akuta pandemin med påföljande ekonomisk kris, dels pågående, akuta och långsiktiga kriser för såväl klimat som biologisk mångfald – kriser som gör våra samhällen mycket sårbara. För att möta de konsekvenser som följer i pandemins spår presenteras nu i snabb takt politiska beslut om stödpaket […]

Läs mer

Så kan kommunen rädda bina

En tredjedel av våra vilda biarter i Sverige är på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom ungefär en tredjedel av vår mat pollineras av bin och andra insekter.  Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommunen att rädda våra vilda trädgårdsmästare. En anledning till att pollinerande insekter minskar till antal är bristen på mat […]

Läs mer

Överklagan skyddsjakt björn – ändrat jaktområde

Naturskyddsföreningen Gävleborgs samlade bedömning är att skyddsjakt på björn på två nya fastigheter inte kan medges då underlagen för störningen på nu angiven fastighet inte är väl dokumenterade. Därtill har björnarna nu avvikit från det ursprungliga skyddsjaktområdet vilket påvisar en effekt av annan lämplig lösning och denna metod bör således upprepas om det anses nödvändigt. […]

Läs mer