Gruvliga gruvplaner i Gävleborg

Ett kanadensiskt bolag vill söka guld, koppar och kobolt i Los. I Bricka utanför Delsbo finns planer på brytning av vanadin. Både länsstyrelsen och föreningen motsätter sig de planerna. Naturskyddsföreningen Gävleborg har beviljats projektmedel för att arbeta mot gruvexploatering i Vindfall utanför Sandviken. Det finns en handledning med tips vad man kan göra om det […]

Läs mer

Boktips hyggesfritt

I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd. Boken ger en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen samt  handfasta tips hur du som skogsägare […]

Läs mer

Krönika: rovdjur, kött och manlighet

Med en återblick av allt arbete 2017 slår det mig hur bred Naturskyddsföreningen är och därmed också vilken stor kunskap vår förening besitter genom våra medlemmar. Vi är en viktig kraft för vår och planetens framtid. Under året har länsstyrelsen genomfört spillningsinventering av björn i länet. Beståndet är oklart och det ska bli intressant att […]

Läs mer

Ny fart på Handla Miljövänligt-nätverket tack vare projektmedel

Syftet var att behålla och värna nuvarande medlemmar samt inspirera fler medlemmar att bli aktiva inom Handla Miljövänligt (HMV)-nätverket. Vi ville bygga upp och stärka grupper i länets kretsar och starta en arbetsgrupp Gävleborg. – Vi samtalade och mailade med HMV-intresserade och potentiellt intresserade medlemmar för att inspirera till att delta i och arrangera aktiviteter […]

Läs mer

Bra Miljöval stödjer vattenprojekt i Ockelbo

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval finansierar miljö- och energieffektiviseringsprojekt runt om i Sverige. De har precis godkänt ett projekt i Kölsjöån i Ockelbo kommun. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt i Kölsjöån (även det finansierat av Bra Miljöval), med syfte att fullfölja den maskinella biotoprestaurering av vattendragets nedersta 3 km, Byströmmen, som påbörjades 2017. Hela […]

Läs mer

Nominera och motionera!

Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i länet – välkomna att dela dem med föreningen! Alla kretsar, länsförbund och enskilda medlemmar får nominera och motionera. Nationellt/riks Ge förslag till Naturskyddsföreningens riksstyrelse senast 31 jan till valberedningen@naturskyddsforeningen.se Läs mer: https://valberedningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/nominera-till-riksstyrelsen/ Ge förslag till utskottsordföranden och vice ordf. på riksstämman i […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur, utgivning 9 feb

Ur innehållet: kallelse till länsstämmor och kretsårsmöten sökes: kassörer, motioner och förslag på miljöpristagare stor aktion för Ore Skogsrike en vass ledare rapporter från lyckade medlemskonferenser, tankesmedja friluftsliv och Vi som bor här läget för fossilfria drivmedel i Gävle-Dala påverka havsplanerna 8/3 Gävle val-workshop 7/4 Delsbo ny fart på Skogs- och Handla miljövänligt-grupper tack vare […]

Läs mer

Tankesmedja friluftsliv Gävleborg

Under dagen hölls bl a presentationer om Wild Sweden (Marcus Eldh), Färnebofjärdens Nationalpark och Naturkraft Gästrikland. Det var livliga diskussioner och trevliga utbyten. Presentationer m.m. från tankesmedjan i Gysinge: http://web05.lansstyrelsen.se/orisx/till_deltagare. zip Det finns möjlighet för att komma med förslag och åsikter om vilka arbetsinsatser, inom ramen för ”Gröna Jobb”, som skulle kunna vara till nytta […]

Läs mer

Nyhetbrev Gävle-Dala, jan-feb

God fortsättning på 2018! Nu är det full fart på Naturskyddsföreningen Gävle-Dalas reg. kansli efter julledighet och sjukskrivning. Nu ska alla härliga aktiviteter igång. Här kommer årets första nyhetsbrev. Det handlar om vattenträffar, reg. livsmedelsstrategi, grön ekonomi, skogsföreläsning med Sebastian Kirppu, nystart av kretsar, Natursnokar, film- och bildvisningar, vinterfågelräkning, miljöpriser och mycket annat. Trevlig läsning! […]

Läs mer