Sammanfattning av länsförbundets protokoll

Innan mötet fick länsförbundets styrelse information om Biosfärskandidat Voxnadalen, ett modellområde för hållbar utveckling med forskning, samverkan och inspiration. Läs mer på http://www.ovanaker.se/klimatmiljo/biosfarkandiat.4.3ac8cbc414911ccd6c920919.html Ove Wallberg och Niclas Wallin, repr. för Naturskyddsföreningen Gävleborg i Erik och Maria Strangells stiftelse för djur och naturskydd, berättade om stiftelsen som alla medlemmar i Naturskyddsföreningen kan söka pengar ur. Strangellbodarna […]

Läs mer

Spännande klimathöst!

* Klimatstafetten till Paris ”Run för your life” går längs Gävleborgs kust (Hudiksvall, Söderhamn och Gävle) 14-15 november. Det gör vi nåt stort av, eller hur? Välkommen till uppstartsträff på Studiefrämjandet i Gävle 9 sept kl 18: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/uppstartstraff-klimatstafetten-run-your-life-gavle https://www.facebook.com/events/882109621825676/ * Svante Axelsson föreläser om klimathopp i Bollnäs 10 sept: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/var-tid-ar-nu-svante-axelsson-forelasning-bollnas * Naturskyddsföreningens nationella cykeldag 19 […]

Läs mer

Kalhyggesbruket har utarmat skogens liv

Sedan 1950-talet har det bedrivits ett mycket intensivt skogsbruk i Sverige, med kalhuggning som dominerande metod. Cirka 60 procent av skogen har kalavverkats och, genom återplantering, ersatts av träd av en och samma art och ålder. Denna utveckling har lett till en omfattande utarmning av livsmiljöer och därmed en akut kris för skogens mångfald. Samtidigt […]

Läs mer

Fäbodbruket – ett levande kulturarv och ett sätt att bruka i framtiden

Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen träffades på Karl Tövåsens fäbod i helgen för att dryfta gemensamma problem och diskutera strategier för ett fortsatt och utvecklat fäbodbruk. Båda föreningarna var överens om fäbodarnas stora betydelse naturmässigt, socialt och i beredskapssyfte. – Många är intresserad av bra mat, sa fäbodbrukare Tin Gumuns. Jag har nog många vänner om det blir en […]

Läs mer

Schysst sommar och vinter i Gävle

Naturskyddsföreningen vill med projektet Schysst sommar och vinter öka miljöengagemanget, innanförskapet, självkänslan och lusten att vara ute i naturen hos de ungdomar som föreningen har störst avstånd till. Projektet Schysst, vänder sig till unga i åldrarna 15-20 år som vi har stort avstånd till. Det finns många områden i Sverige som vi inte lyckats synliggöra […]

Läs mer