Debatt: Höj det moraliska arbetet vid jakt

Replik till ”Vilt ska inte utsättas för onödigt lidande” DD den 17 december Vi ger Torsten Nilsson från Jägarförbundet Uppsala vårt fulla stöd! Trots att vår förening inte generellt är emot jakt är det tyvärr sällan våra ställningstaganden är gemensamma med Jägarförbundets. Samsynen och arbetet mot en viltförvaltning som bägge parter kan acceptera är alltför ofta avlägsen. […]

Läs mer

Gör Hornslandet till länets tredje nationalpark

Hornslandet är inte bara ett omtyckt besöksmål, utan även hem för Sveriges äldsta tall, den nästan utrotade jättepraktbaggen och många andra rara ting. Här finns även älskade arter i vårt gemensamma naturarv som havsörn, guckusko och havsöring. Vi i Naturskyddsföreningen välkomnar givetvis Skogsutredningens* förslag den 30 november om att uppgradera Hornslandet till en nationalpark. Sedan […]

Läs mer

Stoppa avverkning på Hornslandet – föreslagen till nationalpark

Sveaskog har nu pausat avverkningarna. /2020-12-15 En gammal skog med naturvärden på Hornslandet utanför Hudiksvall har snitslats för avverkning. För en vecka sedan presenterades Skogsutredningen där det finns ett förslag om att ombilda fyra ekoparker till nationalparker. Bland dessa finns Hornslandet. Läs mer nedan. – Det är mycket olyckligt att avverka gammal tallskog på Hornslandet, […]

Läs mer

Tänd ett ljus för mördade miljöförsvarare 10 dec

Situationen för världens miljöförsvarare blir allt mer utsatt. På den internationella dagen för mänskliga rättigheter, tänder vi ljus för alla de som hotats, trakasserats och dödats – för att de stod upp för naturen. Förra året dödades minst 212 miljöförsvarare runt om i världen, enligt organisationen Global Witness. Utöver detta trakasserades, hotades och fängslades tiotusentals. […]

Läs mer

Debattartikel: Vindkraften behövs i Sverige

Klimatkrisen är ett faktum. Världen brinner, isarna smälter och extremväder blir allt vanligare. Samtidigt har omställningen till en värld utan fossila energikällor satt fart. Energibolag investerar mer och mer i förnybar energi och politiker runt om i världen sätter upp mål för när länder ska vara oberoende av fossil energi.  För att klara denna enorma […]

Läs mer