Debatt skog: Planera för 2400-talet!

Nej, rubriken är inte felskriven. En vacker tallskog kan planeras för 2400-talet, en sådan som nu bara finns i små naturreservat eller i fjällnära trakter. En tallskog, som i dag är 100 år gammal, skulle om 400 år ha genomlevt spillkråkors bobyggande, stormar, törskatesvamp och tallticka. Många döda stammar skulle stå torra, barklösa och ljusgråa. […]

Läs mer

Skogsträff Gävleborg – hur ska vi stärka vårt arbete för att skydda fler skogar?

Den 14 februari samlades 28 personer på Studiefrämjandet i Gävle. Syftet var att fortsätta diskussionen om hur vi ska utveckla vårt arbete med att skydda fler skogar i Gävleborg. Stig Hammarsten, vice ordf i Gävleborg, hälsade välkommen berättade kort om skogsarbetsgruppen, projektet och de två huvudalternativ som ligger för hur vi skulle kunna jobba framöver: […]

Läs mer

Debatt: Vilseledande om ekomat

På senare tid har många tidningar publicerat artiklar som ifrågasatt miljö- och hälsonyttan med ekologiskt lantbruk. Artiklarna har hänvisat till en dansk forskningsrapport. Men det som skrivits i flera av de svenska artiklarna, stämmer inte med slutsatserna i forskningsrapporten. Forskarna har också själva protesterat mot den felaktiga rapporteringen. Det här är deras slutsats, citat (översatt): […]

Läs mer

Debatt: Den moderna djurindustrins avigsidor

Grisar är ett av de mest intelligenta och nyfikna däggdjuren, som kanske bara står människoaporna efter. Men på industrialiserade svinfarmer stängs digivande suggor rutinmässigt in i så små boxar att de inte kan vända sig om. Suggorna hålls i sådana boxar dygnet runt om under fyra veckor efter att ha fåt kultingar. Dessa tas sedan […]

Läs mer

Debatt: Hållbar utveckling på Kuba

Enligt uppgifter landet lägger fram för FN, var Kuba den enda nationen i världen år 2006 som uppfyllde Världsnaturfondens definition av hållbar utveckling, med ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än 1,8 hektar per invånare, 1,5 hektar. Det globala genomsnittet var 2,2 ha per person och ett jordklot motsvarade 1,8 ha per person. Sveriges ekologiska […]

Läs mer

Gruvboomens baksida

Arne Müller, SVT-journalist och författare till böckerna Smutsiga miljarder och Norrlandsparadoxen, föreläste om gruvboomens baksida i Gävle och Falun. För 2-3 år sedan var optimismen i gruvbranschen och politiken enorm, men nu har många bolag gått i konkurs. Det är snabba skiftningar med råvarupriser som kan sexdubblas för att sedan rasa igen på bara några […]

Läs mer