KontaktOrdförande

Jenny Olsson, Gysinge
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Delar av länsförbundets styrelse. Daniel, Hans, Bernt, Inga-Greta, Jan, Inga-Lill.

 

 Orgnr: 886501-0766

Kontaktuppgifter länsförbundet Gävleborg2018

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg

Naturskyddsföreningens regionala kansli Gävle-Dala:

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora.
Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Lillian Lundin Stöt
verksamhetsutvecklare 75%
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55