KontaktOrdförande

Stig Hammarsten, Gävle
070-588 52 43
stig.hammarsten@bredband.net

Orgnr: 886501-0766

Kontaktuppgifter länsforbundet Gävleborg

Adresslista kretsar och länsförbundets styrelser 2017-18 Gävleborg.pdf

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg

Naturskyddsföreningens regionala kansli Gävle-Dala:

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora.
Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Lillian Lundin Stöt
verksamhetsutvecklare 75%
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55

Bitte Bergvall
medhjälpare 75%
bitte.bergvall@naturskyddsforeningen.se
0703-62 44 80