KontaktOrdförande

Jenny Olsson, Gysinge
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Delar av länsförbundets styrelse. Daniel, Hans, Bernt, Inga-Greta, Jan, Inga-Lill.

 

 Orgnr: 886501-0766

Länsförbundets styrelse

Ordförande Jenny Olsson 070-292 16 36
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
Vice ordförande Bernt Larsson 070-693 49 66
bernt_valdemar@hotmail.com
Kassör Inga-Lill Carlsson 070-341 31 29
Ledamot Jan Östlund 073-813 69 81
jan@hosmig.se
Ledamot Stig Hammarsten 070-588 52 43
hammarstenstig@gmail.com
Ledamot Tommy Stenergard 
Suppleant Jessica Edberg
Suppleant Daniel Ekblom 070-561 71 81
daniel@fawltytowers.nu
Suppleant Hans Levander 070-662 01 81, 0653-151 07
levanderhans@telia.com
Valberedning Denise Fahlander 070-646 10 42
Denise Fahlander. nizanfahlander@gmail.com
Valberedning Barbro Risberg 076-138 29 00
barbro.risberg@gmail.com
Revisor Per-Johan Emtell 070-643 61 19
Per-johan.emtell@telia.com
Revisor Mats Höög 070-362 99 25, 026-21 51 81
Mats.hoog@sandviken.se
Revisor, suppleant Eva Eriksson 026-25 25 96. 073-930 14 44
e.e.eriksson@comhem.se

 

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg

Naturskyddsföreningens regionala kansli Gävle-Dala:

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora.
Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Lillian Lundin Stöt
verksamhetsutvecklare 75%
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55