Kontakt

Länsförbundets styrelse

Ordförande Bernt Larsson 070-693 49 66 bernt_valdemar@hotmail.com

Vice ordförande Tommy Stenergard 072-505 92 85 tommy.stenergard@telia.com

Kassör Inga-Lill Carlsson 070-341 31 29 inga-lill.carlsson@aycee.se

Ledamot Jan Östlund 073-813 69 81 jan@hosmig.se

Ledamot Anders Ekholm 072-702 96 06 awekholm@gmail.com

Suppleant Daniel Ekblom 070-561 71 81 daniel@fawltytowers.nu

Suppleant Johan Axell 076-7627708 jax@johanaxell.se

Suppleant Ann-Catrin Bergman 070-790 63 37 acbergman123@hotmail.se

Suppleant Lena Hoff 070-261 10 86 evalottalena@gmail.com


Länsförbundets kassör Inga-Lill, ordförande Bernt samt vice ordförande Tommy.
Ann-Catrin, Anders, Jan, Daniel, Johan och Lena saknas på bilden.

Valberedning

Sammankallande Inga-Greta Andersson 070-354 94 89 andersson.ingagreta@gmail.com

Inga-Lill Pettersson

Anna Welander Leimu

Revisorer

Per-Johan Emtell

Ann Horn

Revisorssuppleanter

Eva Eriksson

Karin Lindström

Anställda regionkansli

Jenny Olsson, Gysinge
verksamhetsutvecklare, 75 %, huvudansvarig Gävleborg 
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Lillian Lundin, Mora
verksamhetsutvecklare, 75 %, huvudansvarig Dalarna
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55

 

Naturskyddsföreningens regionkansli Gävle-Dala

 

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora. Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Gävleborgs organisationsnummer: 886501-0766

 

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg