Kontakt

Ordförande

Carl Alexander Lindman nortunagard@gmail.com

Delar av länsförbundets styrelse: Daniel, Hans, Bernt, Jan, Inga-Lill. Saknas på bilden gör Carl Alexander, Lana och Tommy. Mellan Bernt och Jan sitter valberedaren Inga-Greta.

Länsförbundets styrelse

Ordförande Carl Alexander Lindman nortunagard@gmail.com

Vice ordförande Bernt Larsson 070-693 49 66 bernt_valdemar@hotmail.com

Kassör Inga-Lill Carlsson 070-341 31 29 inga-lill.carlsson@aycee.se

Ledamot Jan Östlund 073-813 69 81 jan@hosmig.se

Ledamot Tommy Stenergard 072-505 92 85 tommy.stenergard@telia.com

Suppleant Johnny Malmberg 073-366 63 13 lj.malmberg@gmail.com

Suppleant Daniel Ekblom 070-561 71 81 daniel@fawltytowers.nu

Suppleant Hans Levander 070-662 01 81, 0653-151 07 levanderhans@telia.com

Valberedning

Inga-Greta Andersson 070-354 94 89 andersson.ingagreta@gmail.com

Fler valberedare sökes.

Revisorer

Per-Johan Emtell

Pelle Svensson

Revisorssuppleanter

Eva Eriksson

Ann Horn

Naturskyddsföreningen Gävleborgs organisationsnummer: 886501-0766

Naturskyddsföreningens regionkansli Gävle-Dala

 

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora.
Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Personal

Lillian Lundin
verksamhetsutvecklare, 75 % för Gävleborg och Dalarna
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55

Jenny Olsson
verksamhetsutvecklare, 75 % för Gävleborg och Dalarna
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg