Kontakt

Länsförbundets styrelse

Ordförande Bernt Larsson 070-693 49 66 bernt_valdemar@hotmail.com

Vice ordförande Tommy Stenergard 072-505 92 85 tommy.stenergard@telia.com

Kassör Inga-Lill Carlsson 070-341 31 29 inga-lill.carlsson@aycee.se

Ledamot Jan Östlund 073-813 69 81 jan@hosmig.se

Ledamot Katharina Widmark 0653-16768 kattajawi@gmail.com

Delar av länsförbundets styrelse: Katharina, Inga-Lill, Bernt och Tommy. Jan och ersättarna saknas på bilden.

 

Suppleant Johnny Malmberg 073-366 63 13 lj.malmberg@gmail.com

Suppleant Daniel Ekblom 070-561 71 81 daniel@fawltytowers.nu

Suppleant Johan Axell 076-7627708 jax@johanaxell.se

 

Valberedning

Sammankallande Inga-Greta Andersson 070-354 94 89 andersson.ingagreta@gmail.com

Inga-Lill Pettersson

Anna Welander Leimu

 

Revisorer

Per-Johan Emtell

Pelle Svensson

Revisorssuppleanter

Eva Eriksson

Ann Horn

 

Personal

Jenny Olsson, Gysinge
verksamhetsutvecklare, 75 %, huvudansvarig Gävleborg 
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36

Lillian Lundin, Mora
verksamhetsutvecklare, 75 %, huvudansvarig Dalarna
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
070-273 91 55

 

Naturskyddsföreningens regionkansli Gävle-Dala

 

tingshuset

Kansliet ligger i Tingshuset i Mora.
Välkommen in om du har vägarna förbi, men ring först.

Strandgatan 10
792 30 Mora
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Gävleborgs organisationsnummer: 886501-0766

 

Kontaktuppgifter andra natur- och miljöorganisationer Gävleborg

Kontaktuppgifter riks, media, Studiefrämjandet m.m. Gävleborg