Natur i Gävleborg

Kulturreservat Våsbo fäbodar

I juli 2009 invigdes Våsbo fäbodar i Ovanåkers fäbodskog som länets andra kulturreservat.

Hylströmmens Naturreservat

Hylströmmen är Sveriges största obundna fors söder om fjällkedjan. Ett 12 mil långt pärlband där Hylströmmen gnistrar extra starkt.

”Hornet” har i många tusen år skyddat innanförliggande fjärdar från rasande nord- och öststormar, men har själv pinats och spolats ur, så att kustremsan nu har stora klapperstensfält mellan urbergsknallarna.

Färnebofjärdens Nationalpark är en del av Nedre Dalälven, en säregen älvsträcka i landet, där sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar mosaik.