Äppelträdets beskyddare fick miljöpriset

Naturskyddsföreningen Gävleborgs miljöpris gick i år till Sylve Rolandsson och Bo Hedblom med motiveringen: Hängivna, energiska och uthålliga skyddare av det numera rikskända äppelträdet i Gävle. – Trädet är en symbol för alla former av naturskydd, sa Sylve. Vi funderar på att skriva en bok om hur kampen gått till genom åren.

Läs mer

Ny styrelse i länsförbundet

Till ny ordförande i länsförbundet valdes Stig Hammarsten, Gävle. Denise Fahlander avtackades efter 8 år i styrelsen. Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Daniel Ekblom, Bjuråker (omval), vice ordförande Inga-Lill Carlsson, Järvsö (nyval), sekreterare Veronika Engelman, Forsa (nyval) Dessa kvarstår 1 år: Ann Horn, Forsbacka, kassör Sara Bodlund, Söderhamn Till suppleanter för 1 år: Jenny Olsson, […]

Läs mer

Intresseanmälan för skogsinventering

Här anmäler du ditt intresse för att delta i en gemensam insats för att inventera naturvärden i de områden där Skogsstyrelsen tagit ”paus” med att registrera nyckelbiotoper. Det berör dock inga områden i Gävleborg. Insatsen innefattar korta inventeringskurser under maj-juni (i bland annat Dalarna) och inventeringar av skog under juni – september. Den information vi […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Peppig ledare av avgående länsordföranden i Gävleborg, flest nya medlemmar i Dellenbygden, skrivelser om den nationella skogsskyddsstrategin, kontinuitetsskogar och pausen i reg. av nyckelbiotoper. Ny medarbetare på kansliet i Mora, rapporter från kretsträffen med Marcus Eldh och slåtterträffen, solcellsparker, sök till trainee och/eller starta en Fältbiologklubb m.m. Och en massa kretsaktiviteter! GDN_april_web

Läs mer