Dokumentation Älskade ängar

Den digitala konferensen bjöd på en härlig blandning av föredrag om ängar, blomrika vägkanter, kommunala grönytor, Operation rädda bina och mycket mera. Vad kan olika aktörer göra för att öka biologisk mångfald och pollinatörer? Fina bilder på ängssvampar, fjärilar, blommor och människor. Och inte minst smittande inspiration från eldsjälar om lupinbekämpning, slåttergemenskap och föryngring. Program […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur nov-feb

Anmäl dig till webinarierna Älskade ängar 21 nov, Tyst skog 20 jan, Påverka lokalt genom Miljöbalken 28 jan och Vad ska vi ha samhället till? 10 feb (även boktips). Delta i Friluftslivets År 2021, ljusmanifestation för miljöförsvarare 10 dec och skriv under för mänskliga rättigheter. Läs rapporter från Vår gröna ekonomi – grön tillväxt och […]

Läs mer

10 saker kommunen kan göra för klimatet

Gör en plan för fossilfri kommun till 2030. Granska kommunens utgångsläge via t ex www.miljobarometern.se Koppla till koldioxidbudget. Hur många ton koldioxid måste vår kommun minska per år? Se Cemus och Kevin Anderssons forskning https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/compare Ex Östersund Mer vego och eko. Se WWF:s www.matkalkylatorn.se 0,5 kg CO2/per måltid. Ex Karlstad minskat matsvinn med 40% (60 […]

Läs mer

Vår gröna ekonomi – sista seminariet 10 nov

Den sista delen i seminarieserien hålls den 10 nov kl 19-21. Då deltar bl a DN:s Björn Wiman, Pella Thiel och Naturskyddsföreningens klimatchef David Kihlberg under rubriken: Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit? – Vår gröna ekonomi är ett projekt för att öka kunskapsnivån och föra diskussionen vidare inom frågor […]

Läs mer

Sveriges hållbara energisystem 2040

Energiomställningen har redan börjat. Förnybar elproduktion ersätter fossilt och kärnkraft, industrier ställer om och transportsektorn elektrifieras. Samtidigt minskar de svenska utsläppen alldeles för långsamt. Temat för ett webinarium i samarbete mellan riks, Ljusdals- och Söderhamnskretsen var: Hur kan Sverige ställa om och bli helt fossilfria? Christina Åström, ordförande Naturskyddsföreningen Söderhamn, hälsade välkommen: – En aktuell […]

Läs mer