Delta i Vårkollen!

Vårkollen genomförs under 72 timmar under Valborgshelgen (29 april-1maj). Frågan i Vårkollen är: ”Hur långt har våren kommit hos dig?”. Det är enkelt. Gå ut i dina hemtrakter och observera: blomningsläget för tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg och lövsprickningsläget för björk Det är lika viktigt att få veta om blomningen/lövsprickningen: inte börjat än (inte börjat blomma; lövsprickning inte börjat) pågår (blommar; lövsprickning […]

Läs mer

Miljöpriset till Nicklas Gustavsson, Hofors

  Porträttfoto: Joacim Lindwall, Sveriges Radio Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och miljöpris gick till lavkännaren Nicklas Gustavsson med motiveringen: Nicklas har specialiserat sig på något så litet men betydelsefullt som lavar. Han har inventerat lavar lokalt och deltagit i flera inventeringar runt om i landet. Han är helt självlärd i ämnet och har även varit med […]

Läs mer

Länsstämma med besök på Finnskogsmuséet

På länsstämman i Voxnadalen valdes en ny styrelse och miljöpriset gick till Nicklas Gustavsson i Hofors för hans entusiastiska arbete med lavar. Stämman avslutades med en mycket trevlig guidning av Maths Östberg på Finnskogsmuséet. Protokoll länsstämma Gävleborg Edsbyn 23 april 2016    Naturskyddsföreningen Gävleborgs styrelse 2016: Denise Fahlander, Gävle länsordförande                        1 år Ann Horn, Forsbacka/Sandviken kassör                         2 år […]

Läs mer

Gå en cirkel i skogsinventering

21 maj – nov, Gävleborg Syftet är att deltagarna uppnår goda kunskaper inom ämnena: inventeringsmetodik i skog skogliga naturvårdsarter, bedömning av naturvärden i skog se avverkningsanmälningar och rapportera arter på nätet Omfattning: Minst 5 träffar, varav minst 3 utomhus i skogen. Vardera träff ca 2-6 h. Anmälan till cirkelledare Magnus Andersson, Hudiksvall, magnus.andersson@foran.se 070-658 37 56

Läs mer

Stora klädbytardagen 16 april

För sjunde året i rad är det dags för Sveriges största klädbytardag lördag 16 april. Ta med dina fräscha kläder/skor, få kuponger och byt till något nytt för dig! Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen Förra året genomfördes 109 arrangemang med 12 300 besökare som bytte cirka 44 500 plagg med varandra. Förutsatt att de bytta plaggen ersatte inköp av nya […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman

Inbjudan till stämman/program Dagordning Verksamhetsberättelse 2015, Bilaga 1 Media och skrivelser Verksamhetsplan 2016, Budget 2016 Motioner – inga inkomna Propositioner – inga Stadgar 2014-05-11 Valberedningens förslag Ekonomisk årsredovisning 2015 inkl revisionsberättelse Uppdaterad 2016-04-21

Läs mer