Skogsbruk utan hyggen

I Sverige brukas nästan all skog, endast några enstaka procent av landets skogar är formellt skyddade från skogsbruk. Med drastiska metoder som kalhyggen, markberedning, dikning och plantering i enformiga trädrader har rik, varierad skog förvandlats till monotona trädodlingar med unga träd. Skogsbruket i Sverige har därför allt för stor negativ påverkan på djur och växter, […]

Läs mer

Fågelupplevelser i vårvintertid

På södra sidan av Eskön i ett vindskydd satt jag i lä och njöt av den varma  vårvintersolen. Plötsligt kom en vacker havsörn seglande mot mig över den blanka solbelysta  havsisen. Örnen vände men sågs en lång stund svävande över det fjärdliknande  landskapet. Långt borta i väster fick den sällskap av ännu en havsörn. När […]

Läs mer

Kretsbladet!

Nu bör alla kretsar ha kommit ut med sitt kretsblad snart! Hör av er till mig så ska jag försöka sammanställa alla här! helsingebilder.nu@gmail.com Kretsbadet Bollnäs Hanebo Voxnadalen Naturskyddsföreningen Hudiksvallsbygden Program 2014

Läs mer