Överklagan licensjakt efter varg i Skrottmyren

Grunder till överklagandet: * Utpekandet av ett helt nytt revir, reviret Skrottmyren, strider mot syftena i Jaktförordningen * Länsstyrelsen har vid beslutet om reviret Skrottmyren, inte fullgjort skyldigheten att med rigorösa vetenskapliga underlag redogöra för att: a) de strikta undantag som krävs har uppfyllts b) att syftena med målen kommer att nås c) att andra lämpliga lösningar […]

Läs mer

Flera överklaganden ang. licensjakt på varg

Naturskyddsföreningen Gävleborg (NFG) har genom Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg (VNG), överklagat licensjakten på varg. Tillsammans med andra naturvårdsorganisationer lyckades vi påvisa att länsstyrelsen Gävleborgs beslut om licensjakt inom reviret Prästskogen inte var förenligt med lagen och det har därför upphävts. Dessvärre fortgår licensjakten på varg i reviret Gullsjön och NFG har nu överklagat den jakten ända […]

Läs mer

Nytt år – nytt nyhetsbrev!

Läs om och anmäl dig till Fältbiologernas årsmöte i Orsa, spåningsträff inför Miljöfestival i Gävle, rovdjurs-spårningskurs, matlagnings-studiecirklar, regional valupptakt, föreläsningsturné Fartrusiga, skogsträff i Gävleborg, kurs i QGIS, turné Fiskarnas rike, träff om omprövning av vattenkraft, kurs i rapportering till Artportalen och skogsföreläsning med Sebastian Kirppu. Ge förslag till länsstämmorna, på miljöpristagare och anmäl dig som […]

Läs mer