Remissvar Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030

Bilden är hämtad från länsstyrelsens hemsida. Naturskyddsföreningen Gävleborg har svarat på länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2023-2030. Sammanfattningsvis kan det konstateras att i princip inget av miljömålen kan nås och att de verktyg länsstyrelsen har till sitt förfogande är långt ifrån tillräckliga. Det inkluderar möjligheter att utkräva ansvar från de samhällsaktörer som […]

Läs mer

Remissvar reg. handlingsplan för grön infrastruktur

Kunskapsunderlaget om naturens kvaliteter är omfattande och utmärkt, men måste också följas av mer konkreta och handfasta åtgärder i naturen. Handlingsplanen behöver utvecklas och skärpas avseende genomförandet. Det är inte kunskapsnivån som är den största utmaningen för arbetet utan den pågående markanvändningen och då särskilt skogsbruket. Skogsbruket bedrivs med otillräckliga naturvårdshänsyn och omfattningen av de […]

Läs mer