Sluta förstöra klimatet med våra pensionspengar

Naturskyddsföreningen granskade AP-fondernas investeringar i fossilbolag redan för ett år sedan. Det visade sig då att de bidrog till både enorma klimatutsläpp och brott mot mänskliga rättigheter. Sedan dess har första och andra AP-fonden meddelat att de slutar investera i fossilbolag. Det är föredömligt, men vi nöjer oss inte förrän alla AP-fonder lämnat det fossila […]

Läs mer

Sorglig stadsnära avverkning i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har avverkat den fina gamla grannaturskogen på Galgbergets östra del! Det är ett stort svek mot stadens invånarna och mot en mycket värdefull skogsmiljö! Trots att det drygt 2 ha stora området är del av ett livligt använt strövområde uppe på berget och dessutom registrerat som nyckelbiotop, har alltså kommunens ansvarige bedömt att […]

Läs mer

Dokumentation webbinarium Artrika vägkanter

Del 1. Artrika vägkanter och grönytor. Riktade sig till verksamma inom förvaltning, vägsamfällighet, företag och föreningar m.fl. som har koppling till vägkanter och grönytor. Operation: Rädda Bina – Bivänliga kommuner. Isak Isaksson, Naturskyddsföreningens rikskansli PPT Presentation_Bivänliga kommuner_Isak Isaksson Invasiva arter i länet – Hur vi kan öka artrikedomen genom att t ex bekämpa lupiner. Tove […]

Läs mer

Handlingar länsstämman

Välkommen till länsstämman 22 april kl 18.30. Här läggs handlingarna upp: Protokoll Länsstämman 2021 Protokoll lansstamma Gavleborg 2021 Dagordning Dagordning länsstämma Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2020 NFG Revisionsberättelse Revisionsberättelse 2020 Årsredovisning/bokslut NFG Årsredovisning 2020_underskriven av styrelsen Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2021 Valberedningens förslag  Valberedningens förslag 2021 Stadgar Stadgar_Naturskyddsföreningen Gävleborg_2020  

Läs mer

Återställ ekosystem skadade av vattenkraft i Sandviken

Sandvikens kommun äger ett tiotal småskaliga kraftverk, och dessa kan nu åtgärdas genom den fond som de stora kraftbolagen skapat. Om Sandvikens kommun väljer att avveckla de förmodligen olönsamma kraftverken får de drygt 74 miljoner kronor av fonden i produktionsersättning (minst). Då kan Sandvikens kommun bli av med ett ekonomiskt dilemma med kostsamma småskaliga vattenkraftverk […]

Läs mer