Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Läs om tänkt avverkning trots nationalparksplaner på Hornslandet, Friluftslivets År, debattartiklar om vargjakt, vätgasplaner och 10 saker kommunen kan göra för klimatet. Få rapporter från Älskade ängar, Grön ekonomi, skogsutredningen m.m. Delta i Earth Hour, skogskampanjen Tyst skog och www.skogsmissbruket.org  Känn dig kallad till årsmöten, köp bihotell, få tips om besöksmål i naturen och hela […]

Läs mer

Tips skog, klimat och hyggesfritt

I januari hölls ett webbinarium om skog och klimat med nästan 100 deltagare. Föreläsningen om Skog & klimat med Naturskyddsföreningens sakkunnige Otto Bruun kommer att filmas och läggas ut på rikswebben i februari. Presentationen om skogsjuridik med Naturskyddsföreningens jurist Josia Hort mailas ut till deltagarna på webbinariet. Skog och klimat, referat från tidigare föreläsning med […]

Läs mer

Remissvar Bra miljöval el

Naturskyddsföreningen Gävleborg anför bland annat att det endast ska finnas en nivå av märkningen, att en fond ska avsättas för att återställa marken efter avslutad drift av vindkraftverk och att Bra Miljöval-märkta andelar endast ska kunna säljas när anläggningen är i drift. Vi ifrågasätter även om det är vettigt att använda värdefull jordbruksmark för att […]

Läs mer

Vätgasprojekt Högskolan Gävle m fl

Högskolan i Gävle har beviljats 6,4 miljoner kronor för ett projekt som bl a ska kartlägga hur aktörer inom transport och industri ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas. – Vätgas kan framställas från förnybara källor och leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, säger Ola Eriksson, professor i miljövetenskap. Två vätgasbussar ska levereras till […]

Läs mer

Friluftslivets År – bli friluftskompis!

2021 är utsett till Friluftslivets år. Läs mer på www.luftenarfri.nu – Februari månads tema är inspiratörer för friluftsliv, i mars fokuserar vi på friluftskompisar och i april firas Hela Sveriges friluftsdag, berättar Lillian Lundin på Naturskyddsföreningens regionala kansli. Tillsammans med Studiefrämjandet vill vi också ta fram kit för att laga mat ute, rädda bina m.m. […]

Läs mer

Skogsutredningen försvårar naturvård

Ett av de sämre förslagen i skogsutredningen är att inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra, samt att Skogsstyrelsen ska gallra bort nyckelbiotoper från registret. Detta är ett hårt slag för hela Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som det kommer försvåra för markägares planering av sin skog. Områden som tidigare registrerats som nyckelbiotoper riskerar därmed också att […]

Läs mer

Replik ”Naturskyddsföreningen underblåser illegal jakt på varg”

Vi vill kort bemöta det Torsten Nilsson, ordförande i Jägareförbundet Uppsala län, skriver: Att vi underblåser illegal jakt genom överklaganden stämmer förstås inte och resonemanget är märkligt, för hur ska man då bedöma jägareförbundens egna överklaganden av skyddsjakter och licensjaktbeslut? Vad gäller de ”välgrundade och lagligt” fattade besluten får vi hänvisa till tidigare domslut, såväl […]

Läs mer