Debatt: Svenska folkets skog missbrukas

Sveaskog är landets största skogsägare. I dag finns allvarliga brister i bolagets skogsskötsel, skriver sex länsordförande i Naturskyddsföreningen. Sveaskog tycks ha blivit prestigemässigt låst till nittonhundratalets trakthyggesbruk – det som skapar stora kalhyggen och bara fläckvis lämnar miljöhänsyn. Läs hela artikeln på SvD debatt: http://www.svd.se/svenska-folkets-skog-missbrukas/om/debatt Läs skrivelse till regeringen m.m. om Sveaskog på Naturskyddsföreningen Västerbottens sida, om […]

Läs mer

Lär dig mer om strandskydd

Strandskyddsdelegationen har tagit fram två webbutbildningar kring strandskyddslagstiftningen till olika målgrupper. Den ena utbildningen är avsedd för vem som helst som vill bekanta sig med strandskyddsreglerna och deras tillämpning. Den andra är mer omfattande och vänder sig i första hand till anställda i offentlig förvaltning: 1. Strandskydd Detta är en utbildning för dig som är privatperson, företagare […]

Läs mer

Lär dig använda Artportalen

Informationsträff om Nya Artportalen Söndag 31 Maj kl. 16.00 på Studiefrämjandet i Bollnäs (Långgatan 26).             En träff för er som redan kommit igång i Nya Artportalen men vill lära er mer och för er som inte kommit igång ännu men behöver lite hjälp. Vi kommer att koppla upp oss […]

Läs mer

Fler Handla Miljövänligt-grupper & Mer eko på förskolor

Naturskyddsföreningen Gävleborg har fått projektmedel för att lyfta Handla Miljövänligt-arbetet. Syftet är dels att initiera fler lokala grupper och dels att öka andelen eko på förskolorna i Gävleborg. – Vi vill visa att det är roligt och viktigt med de här frågorna, säger Denise Fahlander. Vi vill inspirera Handla Miljövänligt-intresserade att delta i och arrangera […]

Läs mer

Barnkalaset i Högbo

Naturskyddsföreningen Gävleborg fanns med på Barnkalaset i Högbo tillsammans med Rovdjurscentret De 5 stora. – Det kom massor av folk och särskilt barn som främst pratade med Linda och Rovdjursskolan, men även med Naturskyddsföreningen, berättar Denise Fahlander. Vi talade om hur djur påverkas av klimatet utifrån de barnövningar som tagits fram inom Pol till Pol arbetet, spred […]

Läs mer

Värna strandskyddet

Strandskyddsdelegationen jobbar fram verktyg för tillsyn och tillämpning av strandskyddsreglerna. Nyttja deras hemsida: www.strandskyddsdelegationen.se Där finns bl.a. webbutbildningar som passar politiker, allmänhet och tjänstemän. Denise Fahlander deltog i länsstyrelsens strandskyddsdag: – Det var väldigt värdefullt att träffa tjänstemän från kommunerna och länsstyrelsen. Vi i Naturskyddsföreningen kan göra nytta genom att informera och skapa dialog med […]

Läs mer

Regionalt omställningscenter i Söderhamn

Syftet med Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC) är att fungera som mötesplats och öppet forum, tankesmedja och omvärldsbevakare. SNOC ska även vara en fristad för socialt hållbart företagande och ekonomisk utveckling utan vinst- och tillväxttvång. – Vi vill vara en samlande kraft för att lyfta hållbarhets- och omställningsfrågor, säger Anders Persson. Vi har bland annat som […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen söker traineer!

Är du framtidens miljöhjälte? Sök vårt ideella traineeprogram! Som ideell trainee får du en unik möjlighet att lära känna Naturskyddsföreningen. Du får också en gedigen introduktion till de frågor och strategier som föreningen arbetar med för att bidra till en bättre värld. Läs mer och ansök senast 25 maj på http://www.naturskyddsforeningen.se/om/jobba-hos-oss/vi-soker-framtidens-miljohjaltar

Läs mer

Debatt: Rädda beteslagen!

Enligt svensk lag ska mjölkkor beta minst två till tre månader om året i norra Sverige och minst fyra månader i södra delen av landet. Beteskravet uppskattas kosta bönderna runt 10 öre per liter mjölk i ökat arbete, men ger samtidigt svensk mjölk ett tydligt mervärde i form av god djurvälfärd och öppethållande av landskapet. […]

Läs mer