Fri vandringsväg i Gopån, Ockelbo

Ett Bra Miljöval-projekt har genomförts i Gopån i Ockelbo. Ett vandringshinder i form av en trädamm har rivits ut för att återskapa fri vandringsväg. Vattendraget har klassats som extra skyddsvärt av länsstyrelsen i Gävleborg med bestånd av öring, stensimpa, flodpärlmussla och flodkräfta. Dammutrivningen är en viktig pusselbit för att en god ekologisk status ska uppnås. […]

Läs mer

Remissvar Bottenhavets vattendistrikt 2021-2027

Naturskyddsföreningen Gävleborg (NFG) har gått igenom dessa samrådshandlingar med särskild inriktning att studera förhållandena i Gävleborgs län. Dock påverkas vattenförekomster även av utanförliggande källor. Därför tas även företeelser utanför länets gränser upp. Naturskyddsföreningen Gävleborg anser att förslagen till åtgärder och miljökvalitetsnormer (som syftar till en god ekologisk status) i samrådshandlingarna är i huvudsak bra. Vår […]

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur i juni

Läs bland annat om coronaanpassad mossvandring, slåtterkurser, projekten Friluftskompis Dalarna och Skogen mellan oss, våtmarker på G och lyckliga barn på utflykt. Rapporter från länsstämmorna inkl. vilka som fick våra miljöpriser. Remissvar om skog och strandskydd, ledare om skräpplockning samt boktips om ägande och Green New Deal. Allt detta och så kretsarnas fantastiska aktiviteter hela […]

Läs mer

Dokumentation webbinarium om vindkraft

Inspelning av föredragen: Hållbar vindkraft, Kristina Östman, energisakkunnig Naturskyddsföreningen: https://youtu.be/HnwZFQu6x68 Hållbar vindkraft i Dalarna, Jakob Ebner, projektledare Länsstyrelsen Dalarna: https://youtu.be/ltXi3w6InqA Naturskyddsföreningens vindkraftsrapport som släpptes 5 maj: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige Anteckningar från webbinariet Anteckningar från webbinarium om vindkraft

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Biologiska mångfaldens dag firas den 22 maj varje år. Den internationella temadagen uppmärksammas världen över och går tillbaka till ett beslut som FN tog 1993. – Det är tack vare den biologiska mångfalden som vi människor har syre att andas, rent vatten att dricka, mat att äta, trä att bygga hus och värma oss med […]

Läs mer

Remissvar strandskyddsutredningen

Sammanfattning  Utredningens samlade förslag en oacceptabel försvagning av det generella strandskyddet i Sverige. Föreningen anser att det är anmärkningsvärt och oansvarigt att utredningen föreslår att tiotusentals kvadratkilometer skyddade områden ska förlorar sitt skydd i en tid då vi snarare borde skydda mer natur för att rädda den biologiska mångfalden när den sjätte massutrotningen står inför […]

Läs mer

Remissvar skogsutredningen

Sammanfattning Naturskyddsföreningen Gävleborg: ser positivt på förslag som är inriktade på att skapa en faktabaserad helhetssyn på skogs- och miljövårdsfrågorna. Det gäller till exempel inrättandet av en nationell samordnare liksom ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald. Även förslagen på uppföljning av miljöhänsyn och bristanalys av biologisk mångfald välkomnas. avråder från planen på att regeringen ska […]

Läs mer