In med naturen i valdebatten

Enligt SOM-institutets undersökning oroar sig svenska folket mest för klimatförändringar, miljöförstöring, terrorism, antibiotikaresistens och utrotning av arter. Hur avspeglas det i valdebatten? Pratar vi om de viktigaste sakerna? Vem bryr sig om och tar ansvar för de naturvärden som finns där vi bor, verkar och lever? Det som i debatten brukar kallas biologisk mångfald och […]

Läs mer

Brev till Stefan Löfvén om Sveaskog

Hej Stefan! Det är viktigast att värna om de svaga. Svagast av de svaga är de andra arterna, för de kan inte ens tala för sig. Skog täcker större delen av Sveriges yta, men skogen är sig inte lik. Dess växter och djur har drabbats av en gigantisk landskapsomvandling, som enklast beskrivs som att skogarna […]

Läs mer

Rädda den svenska maten

Sverige har ingen nationell livsmedelsstrategi som flera andra länder har. Därför har regeringen startat ett arbete med att ta fram en sådan. Arbetet med Sveriges livsmedelsstrategi är nu inne i ett slutskede. Strategin skall gälla fram till 2030 med syftet att uppnå miljömålen för Sverige och samtidigt öka lönsamheten i jordbruket. Resultatet kommer att vara […]

Läs mer

Klimateffekter

Det finns idag många tecken på att klimatet håller på att förändras. På lång sikt är klimatförändringen, om den inte stoppas, förödande för mänskligheten. Redan idag finns exempel på hur klimatförändringen negativt har påverkat levande varelser. Dessa exempel kanske inte för gemene man verkar vara så viktiga men är ändå varningsklockor för vad som kommer […]

Läs mer

Debatt skog: Planera för 2400-talet!

Nej, rubriken är inte felskriven. En vacker tallskog kan planeras för 2400-talet, en sådan som nu bara finns i små naturreservat eller i fjällnära trakter. En tallskog, som i dag är 100 år gammal, skulle om 400 år ha genomlevt spillkråkors bobyggande, stormar, törskatesvamp och tallticka. Många döda stammar skulle stå torra, barklösa och ljusgråa. […]

Läs mer

Debatt: Vilseledande om ekomat

På senare tid har många tidningar publicerat artiklar som ifrågasatt miljö- och hälsonyttan med ekologiskt lantbruk. Artiklarna har hänvisat till en dansk forskningsrapport. Men det som skrivits i flera av de svenska artiklarna, stämmer inte med slutsatserna i forskningsrapporten. Forskarna har också själva protesterat mot den felaktiga rapporteringen. Det här är deras slutsats, citat (översatt): […]

Läs mer

Debatt: Den moderna djurindustrins avigsidor

Grisar är ett av de mest intelligenta och nyfikna däggdjuren, som kanske bara står människoaporna efter. Men på industrialiserade svinfarmer stängs digivande suggor rutinmässigt in i så små boxar att de inte kan vända sig om. Suggorna hålls i sådana boxar dygnet runt om under fyra veckor efter att ha fåt kultingar. Dessa tas sedan […]

Läs mer

Debatt: Hållbar utveckling på Kuba

Enligt uppgifter landet lägger fram för FN, var Kuba den enda nationen i världen år 2006 som uppfyllde Världsnaturfondens definition av hållbar utveckling, med ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än 1,8 hektar per invånare, 1,5 hektar. Det globala genomsnittet var 2,2 ha per person och ett jordklot motsvarade 1,8 ha per person. Sveriges ekologiska […]

Läs mer