Debatt: Hållbar utveckling på Kuba

Enligt uppgifter landet lägger fram för FN, var Kuba den enda nationen i världen år 2006 som uppfyllde Världsnaturfondens definition av hållbar utveckling, med ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än 1,8 hektar per invånare, 1,5 hektar. Det globala genomsnittet var 2,2 ha per person och ett jordklot motsvarade 1,8 ha per person. Sveriges ekologiska fotavtryck var 6.2! Undersökningar av bl a den statistiska centralbyrån ONE har konstaterat att det föreligger ingen hungersnöd på Kuba och i landet är flertalet millenniemål redan uppfyllda och resterande är på god väg att uppfyllas. I detta sammanhang är det också värt att notera att Kuba lämnar mycket betydande stöd till mindre utvecklade länder, särskilt inom utbildning och hälsovård.

I början av 1960-talet startade USA en ekonomisk blockad mot Kuba, som svar på utebliven ersättning för exproprieringar på 50-talet. De redan tidigare ansträngda förhållandena mellan länderna ledde till handels – och försvarsutbyte mellan Kuba och forna Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens och Östblockets upplösning upphörde det ekonomiska stödet till Kuba helt. USA:s blockad och avsaknanden  av ekonomiskt stöd från Sovjetunionen ledde till allvarlig ekonomisk kris på 90-talet. För att rädda landet från total bankrutt som blev följden av krisen tvingades Kuba genomföra ett omfattande spar – och reformprogram.

Givetvis har dessa program varit tuffa för kubanerna, men utvecklingen har dock lett till positiva resultat vad gäller hållbar utveckling.

Ekologen, agronomen och ekonomen Lester R. Brown leder Earth Policy Institute i Washington. Han har i många år arbetat med en plan för att rädda jorden som alternativ till den nuvarande utvecklingen ”business-as-usual”. Bland Browns åtgärdsförslag  finns bl a Energibesparingar. Som den kanske snabbaste, enklaste och lönsammaste metoden att minska elförbrukningen i världen tar Brown upp byte till lågenergilampor. Flera länder nämns som exempel på planerad utfasning under de närmaste åren: Australien, Kanada, EU, Brasilien, Kina och Indien. Kuba som redan har genomfört ett fullständigt utbyte nämns däremot inte. Kuba finns över huvud taget inte med bland exemplen från jordens alla hörn, trots att landet varit en föregångare vad gäller planering för att nå ett hållbart utveckling. Möjligen är det ett resultat av USA:s blockad.

Med tanke på jordens stora utmaningar vad gäller klimatet och energitillförseln kanske det vore idé att inte glömma bort Kubas positiva utveckling vad gäller hållbarhet. Kubas politiska förhållande bör inte hindra övriga världen från att samarbeta och ta lärdom av detta land. Om alla världens länder skulle släppa ut koldioxid på Kubas nivå skulle den globala koldioxidbudgeten överskridas med 3 procent. Om alla skulle släppa ut som OECD-länderna skulle budgeten överskridas med ca 500 procent!

Källa: Kubas omställning till ekologisk hållbarhet av Jan Strömdahl.

Per-Olof Erickson

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.