Debatt: Den moderna djurindustrins avigsidor

Grisar är ett av de mest intelligenta och nyfikna däggdjuren, som kanske bara står människoaporna efter. Men på industrialiserade svinfarmer stängs digivande suggor rutinmässigt in i så små boxar att de inte kan vända sig om. Suggorna hålls i sådana boxar dygnet runt om under fyra veckor efter att ha fåt kultingar. Dessa tas sedan ifrån dem för att godas och suggorna insemineras med nästa kull.
Värphönor har komplexa behov och drivkrafter för sitt beteende. De har stark önskan om att utforska omgivningen, upptäcka föda och picka omkring, bestämma hur den sociala hierarkin ska se ut, bygga bon och putsa fjäderdräkten. Men äggindustrin stänger ofta in hönorna i pyttesmå burar, och i USA ör det inte ovanligt att fyra hönor kläms ini en bur där var och en av dem har en yta på 25×22 cm. Hönorna får tillräckligt med mat, men de kan inte hävda sitt territorium, bygga bo eller ägna sig år andra naturliga beteenden.
Många mjölkkor lever nästan hela sin utmätta tid i en liten box, där de står, ligger och sover i sin urin och avföring. De får tillräckligt med föda, hormoner och läkemedel från en uppsättning maskiner. Att levande varelser med ett komplext känsloliv behandlas som om de vore maskiner vållar dem inte bara psykiskt obehag utan också stor social stress och frustation.
Evolutionspsykologin hävdar att husdjurens emotionella och sociala behov utvecklas i det fria, eftersom de då var viktiga för djurens överlevnad och reproduktion. En vild ko behövde ex kunna utveckla närarelationer med andra kor och tjurar,
annars skulle hon inte överleva och kunna reproducera sig. För att kalvarnas skulle lära sig dessa nödvändiga färdigheter gav evolutionen dem ett starkt behov av att leka. Lek är ett sätt för sociala däggdjur att lära sig sociala färdigheter. Och evolutionen gav dem det ännu starkare begäret att knyta an till sin mor, vars mjölk och omvårdnad var avgörande för överlevnad.
Vad händer når en bonde skiljer en ung kokalv från dess mor, sätter henne i en bur, ger henne mat, vatten och sprutor mot sjukdomar och sedan, när hon är gammal nog, inseminerar henne med tjursperma? Objektivt sett behöver kalven inte längre vare sig anknytning till modern eller lekkamrater för att överleva och reproducera sig. Men subjektivt sett känner kalven fortfarande ett starkt behov av att knyta an till sin mord och leka ned andra kalvar. Om dessa behov inte tillfredsställs lider kalven svårt. Detta är evolutionsspykologins grundläggande lärdom.
De flesta människor som producerar och konsumerar ägg mjölk och kött stannar sällan upp för att begrunda kycklingarnas, kornas och grisarnas öde. De som gör det menar ofta at sådan djur inte skiljer sig så värst mycket från maskiner att de saknar förnimmelser och känslor och inte lider. Vetenskapliga discipliner har dock på senare tid visat bortom alla rimliga tvivel att däggdjur och fåglar har en mycket komplex sensorisk och emotionell apparat. De kan inte bara känna fysisk smärta utan också sorg och bedrövelse.
Den moderna svenska djurindustrin skiljer sig betydligt från djurindustrin i många andra länder. Svensk djurvård är t ex mycket bättre än i Danmark, Tyskland och Polen. Därför bör vi för vårt samvetes skull köpa svenska animaliska produkter. Väljer dessutom lokalproducerat kan vi mycket lättare ta reda på hur djuren lever före slakt. Allra bäst är naturligtvis att välja ekologiska produkter där djurvården spelar stor roll.
Per-Olof Erickson

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.