Debattartikel: Miljömålet i skogen nås inte!

Naturkrisen i skogen är ett akut problem, med avverkningar av skyddsvärda skogar, kalhyggesbruk och allt för lite skyddad skog. Och utvecklingen för miljön i skogen går åt fel håll, vilket Skogsstyrelsen konstaterar i den senaste regionala uppföljningen av miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län.

Hygge på Kopparfors mark i Loos. Foto: Marcus Westberg 

Sedan 1999 styrs Sveriges miljöpolitik av miljökvalitetsmålen. Trots att 23 år har gått sedan riksdagen beslutade om miljömålen konstaterar ansvariga myndigheter år efter år att tillståndet och utvecklingen för miljön i Sverige står stilla eller går åt fel hållDetta gäller inte minst miljömålet Levande skogar, som nationellt visar på en negativ utveckling för tillståndet i skogen. I Gävleborgs län likaså. Situationen blir alltså värre och värre, trots de insatser som görs. Det är tydligt att miljöarbetet i skogen behöver förbättras avsevärt.

Markägare är enligt lag skyldiga att skaffa sig kunskap inför en avverkning. Det kan dock vara svårt för markägarna, inte minst mot bakgrund av att Skogsstyrelsen har slutat att inventera och registrera nyckelbiotoper. Den ideella naturvården tar ett stort ansvar i att hitta naturvärden, något som borde vara myndigheters och skogsägares uppgift. Ansvaret att bruka skogen inom naturens gränser ligger i hög grad på skogsbruket, samtidigt som myndigheterna har ett ansvar att säkerställa en effektiv tillsyn och rådgivning så att viktiga naturvärden inte förstörs. Det är tydligt att kunskapen om naturvärden i skogen måste öka och skogsbruket reformeras, från ett kalhyggesbruk till ett naturnära skogsbruk, t ex hyggesfria metoder.

Skogar med naturvärden och lång skoglig kontinuitet avverkas. Viktiga inslag i skogen såsom död ved saknas fortfarande på stora arealer. Antalet hotade arter och skador på forn- och kulturlämningar är fortsatt på en hög nivå. För att nå miljömålen behöver sektorns ansvar förtydligas och insatser öka för inventering, skydd, naturvårdande skötsel och större variation i skogsbruket. 

Det är dags att reformera skogsbruket så att miljömålet nås!

Carl Alexander Lindman

Ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.