Skogspromenad vid midvinter

Dagen har förlängts med 7 minuter sedan midvinterståndet. Kylan har bedarrat men landskapet lyser vitt efter förra veckans snöväder. Bestämmer mig för att göra en skogspromenad på oplogade vägar och stigar. Snön ligger kvar på träd och buskar trots att temperaturen ligger kring noll. Björktrastarna kalasar på de siste bären i oxelträdet. Redan efter ca 100 meter träffar jag på ett färskt rådjursspår som korsar min väg. Även älgspår ser jag, och snart upptäcker jag legan där djuret haft sin viloplats. På avstånd hör jag en tupp gala. Förklaringen finns i det sommarstugområde jag snart kommer fram till. En stuga har blivit vinterbostad och ägaren har skaffat en färgglad tupp och 4 hönor som går omkring i en snövit hönsgård. Vid trädet intill stugan varnar en nötväcka förmodligen inte för tuppen men för mig själv.

Jag passerar utloppet till en näraliggande insjö. Färska spår av en mink finns längs iskanten till det rinnande vattnet där kanske en och annan fisk lever farligt. Passerar en ung tallplantering där älgarna har gott om mat. Trots detta finner jag att djuren har favoriserat en enbuske som blivit hårt tuktad. Kanske innehåller barren på denna en mera näringsrika proteiner än tallarna runt omkring. Älgar och tjädrar är duktiga på att leta upp sådana barr. Man talar t ex om tjädertallar.

Vandrar över en tjälfrusen myrmark, som annars brukar var svår att passera. Närmar mig ett ödetorp omgivit av riktiga gammelgranar. Det är här helt tyst, men snart hör jag en hackspett som hamrar frenetiskt mot en torrgren. Upptäcker fågeln längst upp i en gran. Under granen ligger fullt med misshandlade kottar. Grantoppen har blåst av just där och i den döda veden har fågeln hittat en lämplig smedja för sin bearbetning av kottar, som innehåller näringsrika frön. Står kvar och räknar antalet hammarslag (hackningar) innan kotten är färdigbehandlad. Får antalet till 376! Mycket arbete för födan på matbordet!

Vid ödetorpet växer i detta område mitt i barrskogen ett ovanligt lövträd. Det är en mycket gammal stor ask som någon torpare för många år sedan måste ha planterat som ett vårdträd. Tänk om trädet kunde berätta om torparnas hårda liv här i storskogen!

Lämnar torpet och kommer ut på en oplogad skogsväg ,där både en vessla och en skogssork passerat. Spåren i snön vid vägkanten kommer upp från en tuva och försvinner ned under en sten. Här kanske en jakt har slutat med sorkens död under snötäcket. Den enes bröd den andres död! I vägkurvan kommer två rådjur upp från skogen. Deras stora vita akterspeglar visar att de är misstänksamma där de står med huvudena vända mot mig. Snart känner de vittring och bestämmer sig för att lämna vägen och söka skydd i skogen. Trots vinter med snö och kyla flyger flera s k vintermyggor omkring. Det är fascinerande att dessa små insekter klarar av detta. Faktum är att de t o m svärmar på vintern vilket innebär att de parar sig och lägger ägg i förnan där deras larver hjälper till med nedbrytning.

Skogspromenaden har gått i en slinga .Jag är tillbaka till utgångspunkten, när jag upptäcker att snön under klibbalarna vid sjökanten nu blivit beströdda med en massa frön, som inte fanns där vid min förra passage. Böjer mig ned för att studera fröna, då det svirrar till i trädkronorna ovanför mig. Tittar upp och får se hundratals gråsiskor flyga ut i täta flockar. Fåglarna vänder om och samlas på nytt frenetiskt pickande i alkottarna. Det formligen regnar frön ner på min jacka. Här kan man tala om matfrossning och stort spill, men som alltid i naturen finns ett samspel. Fåglarnas slösande beteende ger både mat åt dem själva och hjälp med trädens fröspridning.

På andra sidan sjön syns på långt håll minst 75 vindkraftverk snurra trots den svaga vinden. Verken tillhör inte naturen men ger ändå en viss tillfredsställelse. För att rädda naturens biologiska mångfald är verken exempel på en miljövänlig och förnyelsebar energiproduktion som bidrar till minskad klimatförändring och bevarandet av växter och djur i naturen.

Solnedgången färgar himlen i väster gulröd mellan trädtopparna. Ett gäng sidensvansar landar med en fin ringande drill i en trädtopp och skymningen faller fort denna korta dag, som blivit intressant och spännande. Den som bestämmer sig för att gå ut i naturen får alltid oväntade upplevelser. Pröva själv! Allt är gratis dessutom!

Per-Olof Erickson
Naturskyddsföreningen

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.