Yttrande vindkraftspark Ödmården

Naturskyddsföreningen anser att vindkraft är en viktig del i omställningen från miljöhotande energikällor till förnyelsebar energi. Som vi understrukit i våra tidigare yttranden till Mark- och Miljödomstolen är det samtidigt viktigt att etablering av vindkraft inte sker i lägen där den hotar höga natur-och miljövärden eller negativt påverkar landskaps-, kultur- och friluftsvärden. Särskild försiktighet måste visas i områden som är viktiga för örnar och andra större rovfåglar samt att de viktigaste häcknings-, flyttnings- och övervintringsområdena undantas från utbyggnad.

I området finns björn och lodjur. Förekommande fåglar är bl.a. havsörn, fiskgjuse, bivråk, lärkfalk, tornfalk, slaguggla, smålom, nattskärra, tjäder, orre och järpe. Ytterligare inventeringar krävs då GLOF:s och bolagets inventeringar visar helt olika resultat.

Som vi tidigare påpekat riskerar denna ovanligt stora vindkraftpark att få påverkan också på värdefulla natur- och kulturmiljöer utanför själva etableringsområdet som Skärjåns naturreservat och riksintresset för naturvård upp till Tönnebro-Noran, Åby urskogs naturreservat och Skärjåskogens naturreservat, Axmars kulturreservat och Axmars  naturreservat samt Storjungfruns naturreservat. I nordväst gränsar ansökningsområdet till Storröjningsmorans naturreservat som är under bildande. 

Sökanden bör som en av Europas största privata markägare hänvisas till att inom ramen för sitt markinnehav på 2,3 miljoner hektar utnyttja en alternativ lokalisering av den 3700 hektar stora föreslagna vindkraftparken.

Läs hela yttrandet: Yttrande vindkraft Ödmården

 

 

  

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.