Fladdermöss vid planerad camping i Nordanstig

Det är angeläget att den planerade campingen i Varpsand inte i onödan skall störa flora & fauna. Det berörda området är en hemvist för bl.a. grodor, igelkottar och fladdermöss.
Särskilt angeläget är det att skydda trollfladdermöss, vilket är en sällsynt art som förekommer i Hälsingland. Sommarbiotopen utgörs ofta av blandad löv- och tallskog i anslutning till kustbiotop. Dylik biotop finns i det aktuella området. Fransfladdermus förekommer också i regionen. Den är bedömd som ”Sårbar”. Bägge arterna är skyddade av EU:s habitatdirektiv bilaga IV.
Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv i havsnära områden har stöd av 7 kapitlet 14§ Miljöbalken (MB 7:13 och MB 7:15).
Därför hemställer jag att samråd sker mellan Nordanstigs kommun och naturvårdande instanser innan projektering av camping påbörjas, så att inte onödig negativ påverkan av djurliv riskerar att uppstå.
MVH
Mats Eriksson

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.