Ängar – Slåtter, Vägkanter och jordbruk

Kontakt

Denise Fahlander
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com

Sakkunnig

Per-Olof Erickson
Lerduvevägen  7
802 64 Gävle
Tel 026-68 69 66
perolof.erickson@gmail.com

Karta och beskrivning över lokalföreningarnas ängar:

Slåtterängar i Gävleborgs kretsars vård[3297]

datum o info – kretsängar NFG 200516

Information av Allan Edblom från slåtterdagar på Wij Trädgårdar

2019 Slåtter och torkning av hö

2018 Noteringar från slåtterdagen Wij Trädgårdar

 

2016 Slåtterträff i Hofors minnesant