Ängar – Slåtter, Vägkanter och jordbruk

Kontakt

Denise Fahlander
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com

Sakkunnig

Per-Olof Erickson
Lerduvevägen  7
802 64 Gävle
Tel 026-68 69 66
perolof.erickson@gmail.com

Dokumentation från konferensen Älskade ängar (anteckningar, Powerpoint-presentationer och filmer från föredragen):

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/23/dokumentation-alskade-angar/

Karta och beskrivning över lokalföreningarnas ängar:

Slåtterängar i Gävleborgs kretsars vård

datum o info – kretsängar NFG 2021

Information av Allan Edblom från slåtterdagar på Wij Trädgårdar

2020 Gör ett orv till din lie

2019 Slåtter och torkning av hö

2018 Noteringar från slåtterdagen Wij Trädgårdar

 

2016 Slåtterträff i Hofors minnesant