Remissvar viktiga vattenfrågor Bottenhavet

Remissvar Samrådsunderlag Bottenhavets vvd_Naturskyddsföreningen Gävleborg

Sammanfattning av vårt remissvar ang. viktiga vattenfrågor i Bottenhavet:

Naturskyddsföreningen Gävleborg instämmer verkligen i att takten för åtgärdsarbetet måste öka. Våra vatten har länge behandlats styvmoderligt med dikningar, rätningar, flottningar, dämmen, borttagande av kantzoner osv. Vi behöver restaurera fler våtmarker nu liksom återställa fler vattendrag, riva dammar, ta bort mindre vattenkraftverk osv.

När det gäller tidigare försyndelser kan det vara svårt att finna någon ansvarig, men när det gäller befintliga vattenkraftverk, skogsbruksbolag osv. är ansvaret klockrent. Det är tragiskt att skogsbolagen fortfarande kommer så billigt undan med den tandlösa skogsvårdslagen som sköld. Hur många kantzoner intill våra vattendrag har inte avverkats och hur många vattendrag och våtmarker har inte körts sönder? Det är dags att inte bara prata om PPP utan verkligen omsätta den i praktiken och på så sätt också få finansiering till ett utökat åtgärdsarbete.

Vi vill vidare påminna om att vi inte accepterar den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften. Det så kallade riktvärdet på 1,5 TWh eller 2,3% maximal produktionsförlust är inte underbyggt av några som helst fakta, och det är i strid med hur vattendirektivet ska genomföras. Dessutom är det ett ensidigt skydd av vattenkraftsintressen utan att man tagit hänsyn till exempelvis ökande nederbörd. Förutom att det är absurt att kalla resultatet att kraftverken då fått moderna miljövillkor, är det ett monumentalt misslyckande av miljöpolitiken att undanta 40% av Sveriges elproduktion från miljöåtgärder.

Syftet med vattenråden är mycket bra, men frågan är hur väl vattenråden uppfyller detta syfte. Det vore önskvärt att det förekom naturvårdsrepresentanter inom samtliga vattenråd.

Klimatförändringarna är redan över oss. Strandskyddet borde blir mer aktuellt än någonsin då vattennivåerna på olika håll kommer att höjas och därmed nya byggnader riskera hamna under vattennivån, flera fiskarter mår inte bra av förhöjda vattentemperaturer m.m. Om vi inte vet vad ytterligare ett vattenkraftverk, exploatering av mark intill ett vattenekosystem etc. innebär för systemets fortsatta funktion i och med det redan ansträngda tillståndet som uppstått i klimatförändringarnas spår då är det dags att sätta ner foten och säga nej.

VISS är ett fantastiskt verktyg, men det är onekligen i skriande behov av förbättring. Det är svåröverskådligt och inte användarvänligt. Än idag ger det heller inte en översiktlig bild av t.ex. ett vattens naturvärden. Nog vore det väl härligt om t.ex. skyddade områden och arter kunde stå med i beskrivningen av vattenförekomsterna.

Slutligen vill vi tacka för ett fint samrådsunderlag och beklaga utvecklingen där vattenmyndigheterna riskerar att försvinna.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.